Trang trước Mục lục Trang sau    
   

 

ăm 1993, kỷ niệm 100 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, cuốn sách Đà Lạt năm xưa đã được Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng và Công ty Văn hoá Tổng hợp Lâm Đồng xuất bản.

Rất tiếc, lúc bấy giờ, chúng tôi chưa có điều kiện để viết một số chương.

Sau những chuyến đi điền dã ở xã Lát (huyện Lạc Dương), xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) và tiếp xúc với một số quý vị cao niên đã sống ở Đà Lạt, sau chuyến đi đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2001 để thu thập thêm tư liệu về Đà Lạt, chúng tôi nhận thấy có thể sửa chữa, bổ sung cuốn sách Đà Lạt năm xưa và biên soạn thêm 3 chương:

* Trên quê hương người Lạch

* Thám hiểm thượng lưu sông Đồng Nai

* Thực vật trên cao nguyên Lang Bi-an.

Về một vài địa danh ở địa phương, chúng tôi viết bằng tiếng Việt, ghi tiếng Pháp trong dấu ngoặc đơn thay vì viết bằng tiếng Pháp. Ví dụ: Pren (Prenn), Đa Tăn-la (Datanla), Đrăn (Dran),... thay vì Prenn, Datanla, Dran,...

Về các danh từ riêng tiếng Pháp, chúng tôi giữ nguyên tiếng Pháp và ghi thêm sau từ đầu tiên phiên âm tiếng Việt trong dấu ngoặc đơn để giúp bạn đọc đọc dễ dàng hơn các từ tiếng Pháp và không đọc tiếng Pháp theo cách đọc tiếng Anh.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn:

* Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thu thập tư liệu về Đà Lạt và hỗ trợ cho chúng tôi để cuốn sách Đà Lạt năm xưa được xuất bản;

* Ban lãnh đạo và thủ thư Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, các thư viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi;

* Ông Pangting Uôk đã đọc bản thảo chương Trên quê hương người Lạch;

* TS. Phó Đức Đĩnh đã đọc bản thảo chương Thực vật trên cao nguyên Lang Bi-an;

* Các tác giả chúng tôi đã sử dụng tư liệu;

* Bạn đọc, bạn hữu đã góp ý, giới thiệu tư liệu để chúng tôi hoàn chỉnh dần tập sách này.

 Đà Lạt 2001

Tác giả

        Trang trước Mục lục Trang sau