Trang trước Mục lục Trang sau  

Chương I: Vị trí của cây chè trong nền kinh tế quốc dân. Tình hình sản xuất chè trong nước và thế giới.

Chương II : Đặc điểm sinh vật học của cây chè.

Chương III: Điều kiện sinh thái.

Chương IV: Chọn giống chè.

Chương V: Kỹ thuật trồng chè và quản lý, chăm sóc nương chè.

Chương VI: Thu hoạch, bảo quản và chế biến chè.

Chương VII: Một số vấn đề về tổ chức và quản lý sản xuất.

 

 

  Trang trước Mục lục Trang sau