LỜI MỞ ĐẦU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ LAN CYMBIDIUM

CYMBIDIUM TỰ NHIÊN  

* Cymbidium aloifolium Swartz.

* Cymbidium cyperifolium

* Cymbidium Dayanum Reichb.f.

* Cymbidium Devonianum Paxt.

* Cymbidium eburneum  Reichb.

* Cymbidium ensifolium Swartz.

* Cymbidium erythrostylum Lindl.

* Cymbidium giganteum Wall.

* Cymbidium insigne Rolfe

* Cymbidium lancifolium Hook.f.

* Cymbidium Polanei Gagn.

* Cymbidium Munronianum King et Plant.

* Các biến chủng khác.

CYMBIDIUM LAI

CYMBIDIUM ĐÀ LẠT - TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG

KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG

Phòng trừ bệnh do virus

Phòng trừ bệnh do nấm

Phòng trừ côn trùng

Phòng trừ ốc sên, nhớt

Phòng trừ nhện đỏ

Phòng trừ những loại gây hại rễ

Những tác hại do sai sót trong kỹ thuật nuôi trồng

Chọn, chuẩn bị và thay giá thể

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG

CYMBIDIUM CẮT CÀNH


Sở khoa học, công nghệ & môi trường Lâm Đồng

Noi dung chinh     Trang sau