CÂY CHẮN GIÓ:

Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn. Vì thế, cần trồng cây chắn gió ở 2 hướng gió chính: Đông Bắc và Tây Nam. Cây chắn gió nên thiết kế thành 2 tầng: tầng trung, cao ngang với cây che bóng (khoảng 4 m). Tầng thấp, cao 1-1,5 m. Cây chắn ở tầng trung chỉ cần một hàng quanh khu vực trồng lan. Cây tầng thấp trồng thành bờ dậu quanh vườn và xen kẽ giữa các luống, cách nhau 8-10 m, chủ yếu để giữ ẩm độ ổn định.

Cũng như cây che bóng, cây chắn gió cần được cắt tỉa để tạo sự đồng đều về sinh môi cho cả vườn lan, nhất là về ánh sáng và độ ẩm.

Trồng lan Cymbidium ra luống với chất trồng là vỏ thông có bổ sung các loại phân khoáng, có giàn che tạm thời bằng gỗ trong khi chờ cây che bóng lớn.


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau