VẬT CHỨA:

Cho đến nay, trồng trong chậu có ưu điểm là tiết kiệm giá thể, dễ di chuyển và chăm sóc, dễ thay giá thể, nhưng có nhược điểm là đắt tiền, kém thông thoáng và diện tích hoạt động của rễ bị giới hạn.

Nên trồng lan ra luống với chất trồng chính là vỏ thông, có trộn thêm gạch vữa, than vụn và các xác bã hữu cơ hoai mục khác. Cần lưu ý việc làm rãnh thoát nước cho tốt.


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau