GIÁ THỂ

Dùng vỏ thông và mùn cưa đã hoai mục, có bổ sung phân khoáng là tốt nhất vì giá rẻ và trữ lượng lớn.

Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau