GIÀN CHE:

Đây cũng là yếu tố lớn, chiếm tỷ trọng cao trong vốn đầu tư cho một vườn lan cắt cành. Không ai phủ nhận một giàn che kiên cố với khung sắt mái vòm cuốn, cho phép chủ động điều tiết ánh sáng, là mô hình tốt nhất tại Đà Lạt. Nhưng hiếm ai có thể thực hiện được điều này trên một diện tích rộng vì giá thành quá cao.

Những vườn che ở vườn gia đình và cách trồng tận dụng diện tích râm mát quanh nhà sẽ không bảo đảm được chất lượng hoa đồng đều.

Giàn che bằng gỗ có thể cho phép điều hòa được 50 đến 70% ánh sáng trực tiếp.

Giàn che bằng các cây trồng tự nhiên trong vườn.

Chúng tôi xin đề nghị sử dụng một giàn che bằng cây che bóng mát. Tuy nhiên, để có thể sử dụng giàn che này đòi hỏi phải có thời gian trồng cây xanh cho đến lúc đạt yêu cầu che bóng tối ưu, tối thiểu từ 2 đến 3 năm. Vì thế, trong thời gian đầu có thể sử dụng giàn che tạm bằng gỗ đơn giản trong các tháng nắng gắt.

Yêu cầu 1 cây che bóng:

- Cây thường xanh, không rụng lá

- Tán lá không quá dày (nên chọn những loài lá nhỏ, không chắn quá 50% ánh sáng)

- Ít sâu bệnh

- Phát triển nhanh, sống lâu.

- Không kén đất và thích hợp với đất nghèo dinh dưỡng (cây bộ đậu).

Những loài có thể thỏa đáng các yêu cầu trên là: Mimosa hoa vàng, Thanh mai (Carpinus Poilanei A.); cây bông giấy; thông, Cây keo hoa vàng (Acacia); Phượng đỏ (Delonix regia Raf.)...

Ở đây việc cạnh tranh dinh dưỡng không quan trọng vì lan đòi hỏi dinh dưỡng rất ít và có thể bón bổ sung qua lá.

Cây che bóng thuộc họ Mimosaceae (Mimosa hoa vàng)

Cây che bóng là thông


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau