NHÂN GIỐNG:

Hiện nay việc nuôi cấy đỉnh sinh trưởng Cymbidium đã cho phép sản xuất ra cây giống với số lượng lớn, đồng đều, sạch bệnh virus và giá thành hạ. Đó là những điều kiện quan trọng nhất để người sản xuất có thể lập kế hoạch đầu tư, chăm sóc và thu hoạch. Nhờ đó việc hợp đồng thu mua và xuất khẩu sẽ chắc chắn hơn.


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau