CHƯƠNG 7

CYMBIDIUM CẮT CÀNH

Việc trồng Cymbidium với mục đích cắt cành không giống như trồng để sưu tập hay thưởng ngoạn. Yêu cầu của sản phẩm hàng hóa buộc người nuôi trồng phải thực hiện nghiêm ngặt những kỹ thuật riêng, theo một quy trình thống nhất cho từng giống, sao cho sản phẩm hoa đồng đều về quy cách phẩm chất. Chương này đề cập đến những vấn đề căn bản để bước đầu đưa ngành trồng lan tiến lên quy mô công nghiệp.


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau