5. Phòng trừ nhện đỏ:

Nhện đỏ hay mò đỏ là một loại ve ký sinh rất nhỏ, di động nhanh và hay sống dưới các lá già thành từng đám. Nhện non có màu vàng cam, 6 chân, nhện trưởng thành có màu đỏ gạch đậm với 8 chân. Khi chích hút, chúng để lại những đốm nhỏ màu nâu. Nhện còn có khả năng truyền virus trên lan. Để ngừa, cần giữ ẩm thường xuyên trong vườn, phun các loại thuốc như Bi-58, Kenthal, 1 đến 2 tuần 1 lần.


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau