4. Phòng trừ ốc sên, nhớt:

Sên, nhớt cắn phá rễ non, chồi non và nhất là các phát hoa. Để phòng trừ, tốt nhất nên kết hợp các biện pháp sau:

- Rải vôi bột trên mặt đất, trên kệ kê chậu, trên mặt chậu gần gốc cây, (khi hoa bắt đầu xổ bao) và rải quanh vườn lan 2 đến 3 tháng 1 lần.

- Phun dung dịch Booc-đo 1% vào gốc cây, bẹ lá, nách lá, cuống phát hoa. Tránh phun trực tiếp lên hoa. Chỉ nên dùng Booc-đô 1 tháng 1 lần.

- Bắt giết khi sên nhớt ra ăn vào khoảng 8 giờ tối và vào lúc sáng sớm. Có thể dùng vài loại rau xanh hay cám đặt ở những vị trí có nhiều sên, nhớt để dẫn dụ chúng ra rồi bắt giết.

- Để bảo vệ cành hoa, khi hoa sắp xổ bao, dùng một túm bông gòn cột chặt quanh gốc cành hoa, có thể dùng một tờ giấy cứng quấn quanh gốc cành hoa thành một cái phễu với phần đáy quay lên trên, dùng kim ghim tờ giấy cho chặt. Sên, nhớt bò lên theo cành hoa và lọt vào đáy phễu, chúng không thể tìm được cách bò qua thành phễu để lên phía trên nụ hoa.

- Thuốc trừ sên, nhớt như muối Arsenate, Methaldehyde... thường được chế tạo thành viên bã độc. Viên thuốc được đặt trên chậu gần chồi hoa. Sên, nhớt ăn phải sẽ chết trước khi tấn công cành hoa.  

Nhớt đang cắn phá hoa  

Phễu chống sên, nhớt cắn phát hoa.

Rải vôi bột lên bề mặt giá thể và gần gốc cây để tránh sên, nhớt phá hoại

 

 


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau