2. Phòng trừ bệnh do nấm:

Trên Cymbidium, thường gặp nhất là bệnh đốm nâu trên lá do nấm gây ra. Ban đầu, trên lá xuất hiện những vệt vàng sau thành những chấm nhỏ đỏ nâu, có thể nhìn thấy ở cả 2 mặt lá, những chấm nâu lớn dần, nhiều thêm và cuối cùng làm cho lá rụng đi. Bệnh thường xuất hiện ở những lá già, ở những cây lan kém chăm sóc hay thiếu dinh dưỡng. Khi phát triển mạnh, bệnh cũng nhiễm vào những lá non. Ngoài ra, còn có bệnh thối rễ, thối đọt non, thối bẹ lá ở các cây non khoảng 3 tháng tuổi sau khi lấy ra khỏi ống nghiệm.

Lá Cymbidium bị bệnh nấm.

Để phòng trừ bệnh do nấm, trước hết cần bảo đảm cho cây đủ dinh dưỡng và tỷ lệ N:P:K phải cân đối. Dư N và thiếu K thường làm cho lá mềm, dễ nhiễm bệnh. ánh sáng phải đầy đủ để giữ độ cứng cho lá. Không tưới dư nước vì dễ làm cho rễ và đọt úng. Phun thuốc phòng ngừa thường xuyên 1 tháng 1 lần đến 2 lần. Nếu thấy bệnh xuất hiện cần phun nhiều hơn (1 tuần 2 đến 3 lần) cho đến khi triệu chứng bệnh giảm thì trở lại phun theo cách phòng ngừa. Các thuốc có thể sử dụng là:

. Aliette 2/1000; Rovral 2/1000: trừ bệnh thối đọt, thối cổ rễ ở cây con.

. Zineb 2/1000, Maneb 2/1000, Captan 2/1000; Benlate 1/1000; cerezan 1/1000...

Các thuốc có chứa gốc Cu (Đồng) chỉ nên sử dụng ở cây trưởng thành và không nên dùng nhiều lần trong một thời gian ngắn.

Lá Cymbidium bị nhiễm nấm nặng. 

Cymbidium bị đen bẹ lá do nấm.  

Lá bị gãy do dư N, thiếu K hay do thiếu ánh sáng.  


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau