CHẾ ĐỘ TƯỚI, ÁNH SÁNG VÀ DINH DƯỠNG CHO MỘT CHU KỲ SINH TRƯỞN VÀ PHÁT TRIỂN

 1. Tháng 4 và tháng 5:

Tưới nhiều nếu không mưa. Phun N:P:K (30:10:20) trên lá 1 tuần 1 lần hay bón vào chậu 1 tháng 1 lần. Nồng độ phun: 1g/ 1 lít nước, nồng độ bón 2g/ 1 lít giá thể. Ánh sáng trực tiếp 60%.

2. Tháng 6 đến tháng 9:

Tưới nhiều nếu không mưa. Phun N:P:K (30:10:20) trên lá 1 tuần 1 lần hay bón trên chậu 1 tháng 1 lần. Ánh sáng trực tiếp 80%, tháng 8 và 9 là 100%.

3. Tháng 10 đến tháng 12:

Tưới 2-3 ngày 1 lần, không cần tưới đẫm. Phun N:P:K (30:10:20) trên lá 1 tuần 1 lần hay bón trên chậu 1 tháng  1 lần. Ánh sáng trực tiếp 80%, tháng 12: 50%.

4. Tháng 1 và tháng 2:

Tưới vừa đủ ẩm 3 ngày 1 lần. Ngưng bón phân. Ánh sáng dưới 50%.

5. Tháng 3:

4 đến 5 ngày tưới nhẹ 1 lần. Giữ vườn đủ ẩm, không bón phân. Giả hành có thể mất đi một ít nước. Ánh sáng dưới 50%. Thay giá thể, chậu, tách chiết cây.

Ngoài việc sử dụng phân vô cơ, trong mùa sinh trưởng có thể dùng thêm phân hữu cơ (phân chuồng, phân gia cầm, phân dơi, phân tằm...). Không nên bón trực tiếp lên chậu mà phải ủ cho thật hoai mục hay ngâm trong nước tưới. Khi bón, pha loãng thêm trong nước và tưới lên mặt chậu. Khi dùng phân hữu cơ nên giảm bớt lượng đạm trong phân vô cơ. Dư đạm sẽ làm lá cây mềm, dễ gãy, cây khó ra hoa và dễ nhiễm các loại bệnh trên lá.

Rải phân vô cơ trên mặt giá thể ở sát mép chậu.


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau