CHƯƠNG 5

KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG  

THỜI KỲ CHƯA TRƯỞNG THÀNH

* Giai đoạn dưới 3 tháng tuổi:

Thời vụ ra cây con tốt nhất từ tháng 11 đến tháng 2. Cây con rút từ ống nghiệm ra được rửa thật sạch bằng nước ấm, ngâm trong dung dịch thuốc trừ nấm Rovral 2/1000 hay Zineb 2/1000 trong 30 phút. Vớt ra để khô. Trồng chung trong khay trên giá thể dớn xé nhỏ, ánh sáng trực tiếp dưới 30%. Tưới 2 ngày một lần. Che mưa. Phun dung dịch N:P:K (30:10:20) 1/1000 (1g/ lít) cho vừa ướt lá 1 tuần 1 lần. Phun thuốc trừ nấm và sâu 1 đến 2 tuần 1 lần. Thường sau 3 tháng cây ra rễ 3-5 cm, chuyển ra trồng riêng.

Khay mạ Cymbidium dưới 3 tháng tuổi.

* Giai đoạn từ 3 tháng đến 1 năm tuổi:

Trồng chung trong bầu nylon đường kính 10-15 cm trên giá thể dớn xé nhỏ trộn 1/5 vỏ thông. ánh sáng trực tiếp dưới 50%. Mùa khô tưới 2 ngày 1 lần. Mưa không tưới. Sau 3 ngày không mưa phải tưới bổ sung. Phun dung dịch N:P:K (30:10:20) 1/1000 mỗi tuần 1 lần trong mùa mưa và 2 tuần 1 lần trong mùa khô. Phòng trừ sâu bệnh phun thuốc 2 tuần 1 lần hay nhiều hơn tùy theo mức độ cây nhiễm bệnh nhiều hay ít.

a/ Cây 3 tháng tuổi

b/ Cây 6 tháng tuổi

c/ Cây 9 tháng tuổi

* Giai đoạn 1 đến 2 năm tuổi:

Chuyển cây từ bầu nylon ra chậu có đường kính 30 cm. Giá thể 2/3 dớn + 1/3 vỏ thông. ánh sáng trực tiếp dưới 50%. Tưới và phun dinh dưỡng như giai đoạn trước. Có thể thay việc phun dinh dưỡng lên lá bằng cách bón trực tiếp vào chậu. Dùng 2 g N:P:K (30:10:20) cho 1 lít giá thể, rải sát mép chậu, tránh rải vào gốc, 1 tháng bón 1 lần trong mùa sinh trưởng. Phòng trừ sâu bệnh như trước.

a/ Cây 12 tháng

b/ Cây 18 tháng

* Giai đoạn 2 đến 3 năm tuổi:

Chuyển cây sang chậu có đường kính 40-50 cm. Thành phần giá thể 1/2 dớn + 1/2 vỏ thông hay 1/3 dớn+ 2/3 vỏ thông. Ánh sáng 50%. Dinh dưỡng, nước và phòng trừ sâu bệnh như giai đoạn trước. Từ giai đoạn này, cây bước vào giai đoạn sẵn sàng cho hoa.

       

Cây 24 tháng, ra hoa lần đầu tiên

Cây 3 năm ra hoa lần đầu tiên


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau