CYM ERYTHROSTYLUM.JPG7. CYMBIDIUM ERYTHROSTYLUM LINDL. (BẠCH HỒNG)

Tên khác: Cym. longifolium Don. ; Limodorum angustiflorum Ham.

Phụ sinh, giả hành dẹp, lá dạng dải hẹp, nhọn dài 30-50 cm, rộng 1-2 cm.

Cọng phát hoa từ bẹ lá, gần thẳng và cong ở đoạn đầu, cao 25-50 cm, mang 7-8 hoa.

Hoa to 7-10 cm. Cánh hoa và lá đài thuôn dài, dạng mũi mác nhọn, màu xanh trắng với sọc màu đỏ thắm.

Cánh môi 3 thùy, 2 thùy bên đứng, tròn, thùy giữa rộng, dạng bầu dục, màu trắng ngà hay xanh vàng nhạt, có đốm nâu đỏ, trung tâm vàng. Trục hợp nhụy màu xanh vàng, hoa thơm, nở không hoàn toàn.

Ra hoa tháng 7-10. Phân bố gần giống như Bạch Lan.  


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau