CYM DAYANUM.JPG3. CYMBIDIUM DAYANUM REICHB. F (XÍCH NGỌC)

Có ở Ấn Độ, Malaysia, Philippin, Đông Dương.

Phụ sinh, giả hành bầu dục, mang lá hẹp, nhọn, dài 90-120 cm, rộng 0,7-1 cm.

Phát hoa thòng, ngắn hơn lá, mang 10-12 hoa, hoa lớn 7 cm, có lá bắc nhỏ. Lá đài dài 3 cm dạng mũi mác, màu hơi trắng, có vài sọc đỏ tím đậm ở giữa.

Cánh hoa hẹp, nhọn, màu trắng, có sọc đỏ tím thường ôm lấy trục hợp nhụy.

Cánh môi 3 thùy, 2 thùy bên đứng, thùy giữa bầu dục, đầu tròn, uốn ra sau, màu vàng với vạch dọc màu tím đậm quanh cánh môi. Trục hợp nhụy màu tím đậm, có lông mịn.

Ra hoa tháng 8-10. Phân bố từ 600-1.500 m trong những tán rừng thưa ven đồi.

 


Sở khoa học, công nghệ và môi trường Lâm Đồng

Trang truoc    Trang sau