Trang trước Mục lục Trang sau  

 

 

* Đoàn Hùng Tiến

- Phương hướng phát triển của ngành chè Việt Nam thời gian tới

- Hoạt động khoa học-công nghệ của Viện nghiên cứu chè giai đoạn 1996-2000.

* Trần Thụ

- Cây chè ở trung du và miền núi nước ta.  

* Đàm Lý Hoa

- Đặc điểm hình thái giải phẫu lá và khả năng chịu nóng, hạn của một số giống chè.

* Nguyễn Hữu La

- Thu thập, bảo quản và nghiên cứu tập đoàn giống chè ở Phú Hộ.

* Lê Đình Giang

- Kết quả thử nghiệm giống và mô hình tại Nông trường thực nghiệm chè Phú Hộ.

* Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Minh Hiếu

- Những đặc điểm sinh học chủ yếu của một số giống chè Việt Nam và Grujia chọn lọc sinh trưởng trong điều kiện Apkhajia.  

 * Đỗ Thị Trâm - Đỗ Văn Ngọc

- Ảnh hưởng của mật độ và khoảng cách trồng đến năng suất giống chè mới TRI 777.

* Nguyễn Văn Niệm - Nguyễn Thị Bình

- Xác định chu kỳ hái chè tối ưu đối với giống 1A.

* Chu Xuân Ái

- Mối quan hệ giữa phân bón với lượng dinh dưỡng trong cây và năng suất cây chè.

* Nguyễn Kim Thi - Đỗ Văn Ngọc - Vi Văn Tuấn

- Kết quả nghiên cứu trồng xen cây điền thanh S. Rostrata trong nương chè ở Phú Hộ.

* Đinh Thị Ngọ

- Sử dụng cành lá cốt khí thay thế phân chuồng khi trồng chè mới.

* Lê Văn Đức

- Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của chè con.

* Lê Văn Đức

- Hệ số sử dụng phân khoáng của chè con trên các nền dinh dưỡng khác nhau.

 

* Vũ Thế Dân

- Tình hình bệnh hại chè.

* Lê Thị Nhung - Nguyễn Mai Thắng

- Một số kết quả nghiên cứu phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chè.

* Nguyễn Văn Hùng - Vũ Thế Dân - Nguyễn Văn Thiệp

- Biện pháp phòng trừ bệnh khô cành chè.

* Nguyễn Văn Hùng - Vũ Thế Dân

- Sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu trên chè.

* Nguyễn Văn Thiệp

- Một số kết quả nghiên cứu về rầy xanh và cánh tơ hại chè.

* Lê Thị Nhung - Nguyễn Thái Thắng

- Sâu bệnh hại chè và biện pháp phòng trừ

* Đoàn Hùng Tiến - Trịnh Văn Loan

- Nghiên cứu đặc tính sinh hóa và công nghệ của 2 dòng lai tạo LDP1 và LDP2.

* Đoàn Hùng Tiến - Trịnh Văn Loan

- Công nghệ chè xanh từ giống chè 1A.

* Đoàn Hùng Tiến

- Bàn về sản xuất chè Ô Long ở Việt Nam

* Nguyễn Vi Sử

- Hệ thống phun ẩm dùng trong sản xuất chè đen.

 

 

  Trang trước Mục lục Trang sau