Trang trước Mục lục Trang sau  

   

ác loài Thông có đặc tính dễ trồng, mau thành rừng, bám được trong các lập địa khắc nghiệt, đất đai đã thoái hóa, nghèo kiệt, nên đã thực sự trở thành những loài cây trồng quí có giá trị kinh tế và xã hội cao.

Nhưng các loại bệnh đã là yếu tố gây trở ngại lớn cho công tác trồng rừng Thông và hàng năm gây thành dịch làm chết hàng loạt cây ương, rừng non, nhiều nơi phải trồng đi trồng lại nhiều lần.

Nhằm góp phần vào công việc phòng trừ dịch bệnh ở các cơ sở trồng Thông, bài viết này sẽ đề cập đến những dạng bệnh phổ biến đã gây hại thành dịch, có sức phá hoại cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất và chất lượng rừng, đồng thời nêu lên những biện pháp phòng trừ các loại bệnh đó.

Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trang trước Mục lục Trang sau