LỜI TỰA

Từ sau Đại hội Hội văn nghệ Lâm Đồng lần thứ I (1988) đến nay, lực lượng sáng tác Mỹ thuật ngày càng phát triển.

Năm 1988, Chi hội Mỹ thuật chỉ có 4 họa sĩ, nhà điêu khắc (có 3 hội viên trung ương) thì đến nay đã có 22 họa sĩ - nhà điêu khắc (có 8 hội viên trung ương).

Các họa sĩ, nhà điêu khắc từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về đây công tác và hoạt động sáng tác, đã tạo nên sắc thái Lâm Đồng - Đà Lạt khá phong phú về đề tài, chất liệu và đặc biệt đã mang đến những bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc trong cả nước.

Môi trường công tác, hoạt động chuyên môn đã giúp cho các họa sĩ - nhà điêu khắc Đà Lạt - Lâm Đồng có thêm điều kiện quý báu để thể hiện trong các tác phẩm của mình.

Cho ra mắt Tuyển tập Mỹ thuật này, chúng tôi mong muốn mang tới các bạn yêu thích nghệ thuật hội họa một số tác phẩm của các họa sĩ - nhà điêu khắc trong tỉnh đang sinh hoạt tại Hội văn học - nghệ thuật Lâm Đồng.

Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, các họa sĩ - nhà điêu khắc có thể thể hiện chưa đầy đủ và phong phú trước con người các sắc tộc, trước cảnh sắc thiên nhiên phong phú và tuyệt diệu của Đà Lạt - Lâm Đồng.

Rất mong được sự đóng góp của các bạn yêu mỹ thuật gần xa, để các họa sĩ - nhà điêu khắc Đà Lạt - Lâm Đồng vươn lên gặt hái nhiều thành công mới.

Đà Lạt, tháng 9 năm 1997
Hội văn học - nghệ thuật Lâm Đồng

 

Preface

Since the 1st Lâm Đồng Literature and Festival (1988), the body of artists has continously grown in number. In 1988, the Lâm Đồng fine Art Association consisted of only 4 painters and sculptors (3 of them are members of The National Association). However, today, there are 22 painters and sculptors (8 of them being members of The National Association).

Painters and sculptors from every corner of the country have travelled here to gather and display their creative activities. They have created a world with a physiognomy typical of Đà Lạt - Lâm Đồng. The diversity of subjects and materials is enormous. Especially, their creations have portrayed the orginal cultural characteristics of the many ethnic groups wich coexist in the country.

The unique environment of the painters and sculptors of Đà Lạt - Lâm Đồng has been a precious resource for their expression in art works.

Publishing this selection of work, we wish to introduce art - lovers to some of the artist s works. Many painters and sculptors of the city are also active members in the Lâm Đồng Literature and Art Association.

However, from a certain point of view, the painters and sculptors many not have run a entire ganut of the aspect of the lives of ethnic peoples or the unmatched natural beauties of Đà Lạt - Lâm Đồng.

We invite constructive suggestion from all the fine arts, and we hope that this may serve to better the achievements of the painters and sculptors of Đà Lạt - Lâm Đồng.

Đà Lạt September, 1997
Lâm Đồng Literature and art association


Mỹ thuật Đà Lạt - Lâm Đồng

The fine arts Đà Lạt - Lâm Đồng

(Tái bản lần thứ nhất)

Hội mỹ thuật Việt Nam - Hội nghệ thuật Lâm Đồng

Việt Nam fine arts association - Lâm Đồng literature and art association

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Vũ Long

Biên tập & tuyển chọn: Nguyễn Trung An, Vi Quốc Hiệp, Đinh Thanh, Sinh Nguyên

Vẽ bìa - trình bày sách: Sinh Thục

Chuyển anh ngữ: Ngọc Anh

 

Editorial director: Vũ Long

Selection: Nguyễn Trung An, Vi Quốc Hiệp, Đinh Thanh, Sinh Nguyên

Cover & Design: Sinh Thục

 English translation: Ngọc Anh