Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 15 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
21/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
58/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại Thành phố Bảo Lộc
47/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Ban hành bổ sung bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc ban hành kèm theo quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng
07/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
49/2012/QĐ-UBND 20/12/2012 Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
10/2012/QĐ-UBND 16/05/2012
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 thành phố Bảo Lộc
77/2011/QĐ-UBND 19/12/2011
Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
74/2011/QĐ-UBND 12/12/2011
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
47/2010/QĐ-UBND 16/12/2010
Quy định giá các loại đất năm 2011 thành phố Bảo Lộc
91/2009/QĐ-UBND 18/12/2009
V/v quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.
67/2009/QĐ-UBND 05/08/2009
V/v điều chỉnh Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.
59/2008/QĐ-UBND 22/12/2008
Về việc  quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
46/2007/QĐ-UBND 18/12/2007
Về việc quy định giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
780/QĐ-UBND 06/03/2007
V/v điều chỉnh, bổ sung quy định giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng
3729/QĐ-UBND 18/12/2006
Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này