Phòng Kinh Tế 
New Page 1

PHÒNG KINH TẾ  


1. Tên đơn vị: Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

- Địa chỉ: 02 Hồng Bàng, Phường 1, thành phố Bảo Lộc

- Điện thoại: 02633.711.722 - 02633.861.307;

- Fax: 02633.711.654 - 02633. 711.345.

- E – Mail: ktbaoloc@lamdong.gov.vn

2. Vị trí chức năng:

Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tp.Bảo Lộc thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về mặt nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy lợi, phát triển nông thôn, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phối đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan ngành dọc cấp trên.

3.  Nhiệm vụ - quyền hạn:

Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện công tác khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại, tư vấn pháp luật, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ cho các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và các dự án nông nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố;

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, điện, hoạt động của các trung tâm thương mại, chợ và công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trên địa bàn thành phố;

Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển chợ, trung tâm thương mại, điện và thủy lợi trên địa bàn thành phố;

Xây dựng trình UBND thành phố các văn bản thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định của Luật khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố;

Phòng Kinh Tế là cơ quan đầu mối về công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố; cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 127 giúp UBND thành phố trong việc phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

5. Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

   1

Vũ Thành Công

Phụ trách phòng

 02633.861307
3 Nguyễn Thanh Phong Phó phòng 02633.711654 0919195005