Hội nghị tổng kết Hội LHPN năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Sáng 3/1/2020, Hội LHPN Tp. Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ thành phố năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 . Tham dự có đ/c Phạm thị Ánh Tuyết, PCT Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng; đ/c Dương Kim Viên, phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các ban ngành đoàn thể Thành phố Bảo Lộc và các đồng chí UV. BCH Hội LHPN, các đồng chí là UV.BTV Hội LHPN các xã, phường.
                            Đ/c Trần Thúy Liễu - chủ tịch Hội LHPN phát biểu

Trong năm 2019, BCH Hội LHPN thành phố bám sát sự chỉ đạo của BTV Hội LHPN tỉnh, của Thành ủy Bảo Lộc đã xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội LHPN và các cơ sở Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thu hút, tập hợp hội viên tham gia các phong trào phụ nữ làm theo gương Bác, xóa đói giảm nghèo , “ Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” và cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2019, đã có 12 chi hội đăng ký xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch kiểu mẫu”, 16 tập thể và 217 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Trong năm, Hội LHPN đã phối hợp với Hội phụ nữ Công an TP. Bảo Lộc và Hội LHPN cơ sở tổ chức 11 lớp truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em....Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, đến nay Hội LHPN TP đã có 348 tổ tiết kiệm, góp vốn với 13.007 thành viên tham gia, giúp 1.159 chị với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng... Phong trào phụ nữ và các hoạt động của các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương


                Đ/c Dương Kim Viên, phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Năm 2020, Hội LHPN thành phố ưu tiên trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phòng chống xâm hại trẻ em, tăng cường các hoạt động truyền thông, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giáo dục gia đình, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 và da dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, nâng cao vai trò cán bộ nòng cốt ở cơ sở.