Công đoàn bộ phận KBNN Bảo lộc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 

Được sự đồng ý của Công đoàn cơ sở KBNN Lâm Đồng, ngày 16 tháng 05 năm 2017 Công đoàn bộ phận KBNN Bảo Lộc đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch Công đoàn cơ sở KBNN Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng tổ chức cán bộ KBNN Lâm Đồng

     
                  Đồng chí Trần Thị Bích - Chủ tịch CĐBP KBNN Bảo Lộc nhiệm kỳ X, khai mạc đại hội.         Đ/c Lê Nguyễn Anh Tuấn- Phó Giám đốc KBNN Bảo Lộc đọc báo cáo tổng kết hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ X (2012- 2017); phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XI (2017- 2022)

 Trong nhiệm kỳ 2012-2017, KBNN Bảo Lộc có sự thay đổi theo yêu cầu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ Ban giám đốc, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ trong công cuộc cải cách hành chính. Công đoàn bộ phận KBNN Bảo Lộc đã quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức công đoàn cho đoàn viên. Đoàn viên công đoàn đã tích cực rèn luyện phấn đấu, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhất là việc tiếp thu triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai các nhiệm vụ của ngành, địa phương; các phong trào được đẩy mạnh, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.                

 

 

            Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Chiến – Chủ tịch CĐCS KBNN Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao CĐBP KBNN Bảo Lộc nhiệm kỳ qua đã làm tốt công tác tham gia quản lý, nêu cao vai trò cụm trưởng cụm 3 ( Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh ), giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ, chính sách; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn, ý thức đoàn viên công đoàn rất tốt, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác vận động nữ đoàn viên, công chức, tích cực tham gia công tác Đền ơn Đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện khác.


           Đ/c Nguyễn Quốc Chiến- Chủ tịch CĐCS KBNN Lâm Đồng phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội 
  

            Với phương châm hoạt động với chủ đề “ Đoàn kết, kỷ cương, an toàn, phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐBP KBNN Bảo Lộc nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 03 đồng chí, và bầu 05 đồng chí đi dự ĐH CĐCS KBNN Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành CĐBP đã bầu đồng chí Lê Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Lương Thị Thanh Trúc- Ủy viên BCH- Phụ trách công tác nữ công; đồng chí Lữ Văn Bích - Ủy viên BCH- Phụ trách công tác kiểm tra.


         Đ/c Nguyễn Quốc Chiến- Chủ tịch CĐCS KBNN Lâm Đồng; đ/c Nguyễn Hoài Nam- Trưởng phòng tổ chức cán bộ KBNN Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với BCH CĐBP KBNN Bảo Lộc nhiệm kỳ XI (2017- 2022)

            Kết thúc Đại hội, đoàn thư ký đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội CĐBP KBNN Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và toàn thể Đại hội đã nhất trí cao với bản Dự thảo Nghị quyết./.