Nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2017 

            THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             BAN TUYÊN GIÁO                                                 Bảo Lộc, ngày 30 tháng 12 năm 2016

                           *

               Số: 125 - HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2017

 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2017 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: Kỷ niệm 71 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam (06/01/1946- 06/01/2017); Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01); Ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01); 44 năm Ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2017)...Tuyên truyền Ngày hội Hoa Anh Đào - Tuyền Lâm - Đà Lạt lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2017 tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm và một số điểm, tuyến Đường có hoa Anh Đào của Thành phố Đà Lạt.

2. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 với chủ đề "Mừng Đảng - Mừng Xuân” nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội về các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017); tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết gắn với các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2017).

4. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 theo Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; tuyên truyền đẩy mạnh việc thu ngân sách năm 2016, biểu dương các cá nhân, đơn vị chấp hành tốt việc nộp ngân sách nhà nước theo quy định; đồng thời quan tâm phản ánh những mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao; những kinh nghiệm hay trong sản xuất, khuyến khích nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.

6. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy về Phát triển Du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 và định hướng đển năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

7. Tiếp tục tuyên truyền biển, đảo: Khẳng định tính chính nghĩa, cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản ánh dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ Việt Nam; phê phán, lên án việc làm sai trái, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp trên biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia kể cả cấp địa phương; chủ động đấu tranh phê phán những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, vu khống Việt Nam, kích động bài Việt, chống phá quan hệ Việt Nam - Campuchia. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của đất nước và địa phương, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

8. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông nhất là trong dịp tết. Chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, đầu cơ hàng hoá trong dịp cuối năm , gắn với tuyền truyền kết quả triển khai cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016; đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông dịp lễ, tết. Thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách và người nghèo trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

9. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thành phố và của địa phương; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào các dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa.

10. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí, thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2017)!

2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, Mừng xuân Đinh Dậu!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ V!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017!

6. Nước cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !

10. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” !

11. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng,  văn minh !

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền tháng 01 năm 2017 và mừng xuân Đinh Dậu, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                   KT. TRƯỞNG BAN      

- Thường trực Thành ủy (b/c)                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN

- Các TCCS Đảng                                                                               (Đã ký và đóng dấu)

- Các đơn vị trong khối tuyên truyền

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

- Lưu                                                                                                                              

 

    Nguyễn Vân Hậu