Nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2017 

                   THÀNH UỶ BẢO LỘC                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   BAN TUYÊN GIÁO                                           Bảo Lộc, ngày  06  tháng 9 năm 2017

                                 *

                     Số: 206 - HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2017

 

Căn cứ hướng dẫn số 76 – HD/BTGTU, ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2017 như sau:

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng, tập trung chủ đề kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017); ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2017), kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902-6/9/2017); 87 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2017); 72 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2017) và các ngày lễ kỷ niệm khác.

2. Tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấo hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị Quyết số 10 – NQ/TWvề “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị Quyết số 11 – NQ/TW về “Hoàn thiện chể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị Quyết số 12 – NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. (Ban Tuyên giáo Thành ủy sao gửi đề cương tuyên truyền một số điểm mới của từng nghị quyết do Ban Tuyên giáo Trung ương – Ban kinh tế Trung ương biên soạn).

3. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh những tháng cuối năm 2017. Thông tin kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật.

4. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai Chỉ thị 05 –CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung làm rõ các nội dung: tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, Phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng.

5. Tuyên truyền Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII- năm 2017: diễn ra trong 5 ngày,  từ ngày 23/12/2017 đến hết ngày 27/12/2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt –kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gắn với Tuần văn hóa Trà và Tơ Lụa Lâm Đồng trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII- năm 2017 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

6. Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo: Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đên năm 2020”; tuyên truyên những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản ánh dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ Việt Nam; phê phán, lên án việc làm sai trái, âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp trên biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

8. Tiếp tục tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” nhằm khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội; "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” - lịch sử mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967- 2017); Tuyên truyền diễn đàn kinh tế Châu Á -  Thái Bình Dương  (APEC) nói chung và tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC (Ban Tuyên giáo gửi kèm đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017).

9. Tiếp tục tuyên truyền về công tác biên giới đất liền các tuyến Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia nhằm tạo được nhận thức sâu sắc và sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền, nhất là nhiệm vụ vừa "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, vừa "Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

10. Tuyên truyền kết quả triến khai thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và thành phố; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

11. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ, đàng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng" lần 2 năm 2017; Tuyên truyền thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phưcmg, thị trấn; Chi thị số 32-CT/TU, ngày 27/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

12. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cách nhận biết thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa các chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017. Năm an toàn giao thông 2017: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

13. Tuyên truyền chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm chuyển mùa; công tác bảo vệ môi trường; cảnh báo tình trạng đuối nước trong mùa hè...

14. Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 8 tháng đầu năm 2017 gắn với tuyên truyền thực hiện chương trình phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân trong thực hiện cuộc vận động.

15. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí, thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền tháng 9/2017, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                

- Thường trực Thành ủy (b/c)

- Các TCCS Đảng (t/h)                           

- Các đơn vị trong khối tuyên truyền (t/h)

- Mặt trận và các đoàn thể TP (t/h)

- Lưu               

 

K/T TRƯỞNG BAN

 PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng tập