Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Thành ủy
Thành ủy Bảo LộcExpand Thành ủy Bảo Lộc
Các cơ quan tham mưuExpand Các cơ quan tham mưu
Các TCCS đảng
Văn kiện đảngExpand Văn kiện đảng
Hướng dẫn nghiệp vụExpand Hướng dẫn nghiệp vụ
Hỏi - đáp
Góp ý Văn kiện Đảng
Tổ chức bộ máy
Chức năng nhiệm vụ
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Thông tin tổng họp

Thành ủy Bảo Lộc

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Khóa IV (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Thành ủy
Chức năng nhiệm vụ của Thành ủy Bảo Lộc
Tổ chức bộ máy của Thành ủy Bảo Lộc
Tỉnh ủy Lâm Đồng
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐƯA LÂM ĐỒNG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG
Hỏi - đáp
Đảng phí của đảng viên là người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn chỉ hưởng chế độ phu cấp và phụ cấp này không tính đóng bảo hiểm xã hội ?
Ở nơi tôi có chi bộ tự quy định 3 tháng mới sinh hoạt một lần vì cho rằng họp hằng tháng thì không có nội dung. Theo đó, có đảng viên đề nghị chỉ tháng nào sinh hoạt chi bộ thì mới phải đóng đảng phí, tháng nào không sinh hoạt thì không phải đóng đảng phí. Như vậy có đúng không?
Các tin khác
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này