Thông báo về việc tham gia các lớp tập huấn về công nghiệp hỗ trợ tại Hàn Quốc 

Thông báo về việc tham gia các lớp tập huấn về công nghiệp hỗ trợ tại Hàn Quốc

 

Thực hiện nội dung về hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, hai Bên đã thống nhất tổ chức các lớp tập huấn về công nghiệp hỗ trợ tại Hàn Quốc (chi tiết tại Bảng 1)

          Chi phí vé máy bay khứ hồi và ăn ở tại Hàn Quốc do phía Hàn Quốc chi trả, các chi phí khác như tiền tiêu vặt, thông tin liên lạc, di chuyển tại Việt Nam… do đơn vị chủ quản cán bộ tập huấn chi trả.

Bộ Công Thương thông báo và đề nghị cơ quan có nhu cầu tham gia, cử 01 cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia lớp tập huấn trên. Công văn cử người gửi đến Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội trước thời gian tập huấn tối thiểu 01 tháng kèm theo thông tin cá nhân (chi tiết tại Bảng 2). Bộ Công Thương sẽ có văn bản xác nhận cán bộ của Quý cơ quan tham gia chương trình tập huấn nêu trên.

Thông tin liên lạc: Ông Đinh Thái Sơn, chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng, SĐT: 04.22202404, email: sondth@moit.gov.vn.

Trích từ trang thông tin của Bộ Công Thương:

http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/7143/thong-bao-ve-viec-tham-gia-cac-lop-tap-huan-ve-cong-nghiep-ho-tro-tai-han-quoc.aspx