Quy hoạch CTXD Điều chỉnh cục bộ khu đất ký hiệu C1, D2 và khu E thuộc quy hoạch khu dân cư khu phố 7, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc 
                Bản đồ quy hoạch 
                Quyết định