Quyết định về việc phê duyệt đồ ánĐiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất nhà máy giấy cũ tại phường Lộc Tiến 
            Nội dung quyết định
            Bản đồ