Ngày 19/04/2016 UBND TP Bảo Lộc ban hành kế hoạch 38/KH-UBND tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố năm 2016 
              Mời xem văn bản