Phiếu đăng ký hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Bảo Lộc năm 2016