ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN 

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN
THÀNH PHỐ BẢO LỘC KHÓA IV
(Nhiệm kỳ 2009 - 2014)

 

STT

Họ và tên

 

Chức vụ – Đơn vị công tác

 

I

Tổ chức thành viên

01

Ông Dương Kim Viên

Phó bí thư Thường trực Thành ủy

02

Ông Hoàng Văn Cư

Chính trị viên BCH Quân sự TP

03

Bà Trần Thị Thúy Liễu

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP

04

Bà Phạm Thị Tư

Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TP

05

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch Hội Nông dân TP

06

Ông Nguyễn Đức Phó

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP

07

Ông Vũ Hoàng Tập

Bí thư Thành Đoàn TP

08

Ông Trần Hữu Đông

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ TP

09

Ông Nguyễn Văn Trung

Giám đốc Bệnh viện YHCT

10

Ông Khuất Thanh Chiểu

Chi hội trưởng Chi hội VHNT.TP

11

Ông Nguyễn Xuân Tiệm

Phó chủ tịch Hội Luật Gia

12

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Trưởng Ban đại diện Hội Cựu Tù TP

13

Ông Hà Huy Do

Trưởng Ban đại diện Hội Hưu trí

14

Ông Phạm Quang Minh

Trưởng Ban đại diện Hội Người Cao tuổi

15

Ông Ngô Văn Đức

Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP

16

Bà Lưu Thị Thanh Am

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam

17

Ông Lưu Vũ Lợi

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức

18

L.m. Vũ Đình Tân

Trưởng BAN ĐOÀN KẾT Công giáo TP

19

Đ.Đ. Thích Thanh Nhật

Trưởng Ban đại diện Phật giáo TP

20

Ông Lê Bá Vũ

Chủ tịch Hội người mù TP

21

Ông Mai Ngọc Phán

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên XP

22

Bà Vũ Thị Nguyệt Ánh

Chủ tịch Hội người khuyết tật TP

23

Ông Đinh Văn Liễn

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Trường Sơn

24

Ông Nguyễn Văn Tâm

Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật TP

II

Chuyên gia:

25

Ông Trần Quốc Thanh

Trưởng Phòng Lao động, TB-XH TP

26

Ông Nguyễn Hữu Báu

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP

27

Ông Phan Sỹ Long

Giám đốc Trung tâm Y tế TP

28

Ông Từ Ngọc Thanh

Trưởng Phòng Giáo dục TP

29

Ông Tạ Công Triêm

Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp TP

30

Ông Lê Hoàng

Chủ tịch HĐQT Cty  ĐT-XD Nam LĐ

31

Ông Nguyễn Văn Phú

Chuyên viên Phòng Nội vụ TP

III

Đại biểu các thành phần kinh tế

32

Ông Lại Năng Thùy

Giám đốc Quỹ Tín dụng ND Lộc Sơn

33

Ông Nguyễn Văn Đắc

Chủ tịch  CĐ ngành Chè-Cà phê L.Đồng

34

Ông Võ Quang Vị

Phó TGĐ Cty Trà Cà phê Tâm Châu

35

Ông Phạm Đức Nguyên

Giám đốc DNTN Trà Phương Nam

36

Ông Nguyễn Tuyệt

Giám đốc Cty TNHH Minh Tuấn

37

Ông Vũ Phi Hùng

Chủ trang trại xã Lộc Thanh

38

Ông Phạm Bá Sử

Giám đốc CTy TNHH Bá Thiên

IV

Cá nhân tiêu biểu

39

Nữ tu Trần Thị Liễu

Nữ tu Dòng Mến Thánh giá – Lộc Thanh

40

Mục sư K’Bress

Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Nausri

41

Ông K’Chinh

Già làng KP 9 – Lộc Sơn

42

Ông Võ Đông Nhật

Nghị viên BCS Hội Thánh Tin Lành BL

43

Ông Lâm Khâm

Chủ doanh nghiệp Trà cà phê

44

Ông Nguyễn Văn Đức

Chủ Doanh nghiệp Song Nguyễn

45

Ông Lê Thanh Hóa

Phó Ban cai quản Họ Đạo Cao Đài BL

46

Ni sư Thích Nữ Thẩm Liên

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm

V

Mặt trận cơ sở

47

Ông Đỗ Minh Đức

Chủ tịch UBMTTQVN P.Lộc Phát

48

Bà Phan Thị Huy

Chủ tịch UBMTTQVN Phường I

49

Ông Nguyễn Văn Cường

Chủ tịch UBMTTQVN xã Lộc Thanh

50

Ông Hoàng Văn Vân

Chủ tịch UBMTTQVN P.Lộc Tiến

51

Ông Nguyễn Đức Minh

Chủ tịch UBMTTQVN P.Lộc Tiến

52

Ông Phạm Hữu Cảnh

Chủ tịch UBMTTQVN P.Lộc Sơn

53

Ông Trịnh Xuân Thắng

Chủ tịch UBMTTQVN xã Đại Lào

54

Ông Nguyễn Văn Kiên

Chủ tịch UBMTTQVN P.B’Lao

55

Ông Ngô Xuân Bồng

Chủ tịch UBMTTQVN Phường 2

56

Ông Vương Quang Tuyền

Chủ tịch UBMTTQVN xã Lộc Nga

57

Bà Mai Thị Phượng

Chủ tịch UBMTTQVN xã Damb’ri

VI

Cán bộ chuyên trách

58

Ông Hoàng Xuân Tỵ

Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

59

Ông Lê Duần

Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

60

Ông Hoàng Bảo Nguyên

Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

61

Ông Phạm Ngọc Huy Vũ

Ủy viên thường trực UBMTTQVN.TP