Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 (khóa IX) và Nghị quyết 23-NQ/TU của tỉnh Ủy Lâm Đồng về "chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới" 

Ngày 05/04/2013, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) và Nghị quyết 23-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. về dự hội nghị có đồng chí: Tiến sĩ, Đại tá Nguyễn Quang Lang - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Văn Hiệp - Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy, Nguyễn Văn Triệu - Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện; các đ/c là UVBTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT, Trưởng các Ban, nghành, Mặt trận, Đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo cơ quan Quân sự và Công an huyện; đội trưởng các đội nghiệp vụ công an và trưởng các Ban của Ban chỉ huy quân sự huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn.


 

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy

  khai mạc Hội nghị.

 

 Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 10 năm (2003-2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) và Nghị quyết 23-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đã có 11 đơn vị tham luận tại Hội nghị.

 

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quán triệt, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) Nghị quyết 23-nq/tu của Tỉnh ủy. Trong đó, làm tốt Công tác xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiềm lực khu vực phòng thủ huyện ngày càng được củng cố vững mạnh; An ninh Chính trị, Trật tự An toàn Xã hội được giữ vững. Đặc biệt các xã có đồng bào dân tộc thiểu số, như xã: Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm, Lộc Phú, Lộc Nam, Lộc Tân, B’Lá và hai buôn B’Đơr, B’Cọ thuộc xã Lộc An. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh được quan tâm. Cụ thể: Từ 2003-2012, toàn huyện đã tuyển chọn, bàn giao 972 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đúng luật; tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện hàng năm và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; 27 lượt xã, thị trấn tham gia diễn tập vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khoá X).  Thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ chính sách theo quyết định 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng qui định. Trong 10 năm qua, đã đưa đi đào tạo 997 lượt cán bộ, trong đó có 231 lượt cán bộ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, 278 lượt đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đã tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo 6 chuyên đề chính thức và 4 nội dung bổ trợ cho cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn, các chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng, phó  ban, ngành, đoàn thể, chuyên viên các phòng ban chức năng của huyện. Hàng năm đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên 100 buổi với 12.000 lượt người tham gia. Phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho hơn 10.000 giáo viên, học sinh tham dự.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí  Trần Văn Hiệp Bí thư huyện ủy chỉ đạo: Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) và Nghị quyết 23-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng  về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đẩy mạnh xây dựng  và nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực phòng thủ huyện; xây dựng cơ sở xã, thị trấn an toàn, chủ động, sẵn sàng chiến đấu, vững mạnh toàn diện nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển ktxh tại địa phương, giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến đồng bộ vững chắc toàn diện trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2013 đến 2015 và những năm tiếp theo.

 

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho 08 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

 

Một số Hình ảnh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng: 

 

                                                                   Trần Ngọc Biên

                                                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác