Bảo Lâm bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2012 

Sáng ngày 18/06/2012, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị. Về dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi-Uỷ viên Ban Thường vụ-Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng, các đồng chí giảng viên và 65 học viên. Phần lớn học viên khóa này là đảng viên mới kết nạp, cán bộ thôn buôn, khu phố và cán bộ không chuyên trách các xã, thị trấn trong toàn huyện, trong đó có 20 học viên là người đồng bào dân tộc tại chỗ Mạ, Kơ Ho.

 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi-Uỷ viên Ban Thường vụ-

Trưởng ban Tổ chức huyện ủy về dự và phát biểu chỉ đạo

tại Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2012.

 

Tham gia lớp học, các học viên được trang bị tương đối có hệ thống 3 chuyên đề chính gồm: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở để hiểu đường lối đổi mới của Đảng một cách khoa học. Ngoài ra, lớp học cũng trang bị cho học viên những thông tin về: tình hình Kinh tế-Xã hội huyện Bảo Lâm và đi tham quan học tập thực tế tại trường Dục Thanh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi Bác Hồ đã dừng chân dạy học ở đó trước khi bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước. Qua học tập, các học viên củng cố thêm lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ đó, quyết tâm phấn đấu suốt đời cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Đồng chí Trần Thị Đức-Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

đến dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên


Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi-Uỷ viên Ban Thường vụ-Trưởng ban Tổ chức huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực trong suốt quá trình dạy và học của đội ngũ giảng viên, học viên. Trên cơ sở đó đồng chí cũng đã định hướng một số nhiệm vụ cho những khóa sau nhằm đạt hiệu quả cao hơn và mong muốn các học viên vận dụng những kiến thức đã học vào công việc hiện tại của mình.

Kết thúc khóa học, 65 học viên đều đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 07 học sinh đạt loại giỏi được khen thưởng có nhiều thành tích trong học tập./.          

                                                                                        T.N.B

 Các tin khác