Hội Cựu chiến binh 


DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

I/ Ban chấp hành Hội:

 

* Chủ tịch:       Đồng chí Vũ Văn Tính – Chuyên viên Kinh tế Tổng hợp

+ Điện thoại: 0918. 406. 551

+ Email: anhdq@lamdong.gov.vn

 

* Ủy viên:        Đồng chí Võ Văn Thừa – Nhân viên Phòng Quản trị - Tài vụ

+ Điện thoại: 0913.694.055 – (063) 3607994

+ Email:

 

II/ Danh sách Hội viên:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ

1

Lê Quang Thuận

Giám đốc Trung tâm Công báo

Hội viên

2

Đặng Trí Dũng

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT

Hội viên

3

Nguyễn Văn Tần

Đội xe Văn phòng UBND tỉnh

Hội viên

4

Lê Văn Thiện

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

Hội viên

5

Nguyễn Thị Sáu

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

Hội viên

6

Nguyễn Minh Thuyết

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

Hội viên

7

Nguyễn Hữu Thắng

Phó Ban An toàn giao thông

Hội viên

8

Nguyễn Viết Tiến

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

Hội viên

9

Nguyễn Thị Thanh

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

Hội viên

10

Nguyễn Trung Hiệp

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

Hội viên

11

Phạm Xuân Năm

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

Hội viên

 

* Tổng số: 14 thành viên