Phòng Y tế 

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 510903.

Địa chỉ thư công vụ: ytdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 04 CBCC.

Vị trí - Chức năng:

Phòng Y tế: tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Văn Côi

- Đảng ủy viên - Đảng bộ khối chính quyền thành phố Đà Lạt.

- Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng

510902