Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo điều hành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 206 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
243/TTr-VP 11/03/2020 Văn bản cử bổ sung công chức học lớp Thanh tra viên chính 2020
246/QĐ-TTr 11/03/2020 QĐ kiểm tra việc thực hiện KL TT Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm
233/TTr-GSKT&XLSTT 10/03/2020 Vv báo cáo thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Lạc dương xây dựng NTM
241/TTr-GSKT&XLSTT 10/03/2020 Vv thông báo kết quả theo dõi thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Đam Rông
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
220/BC-TTr 04/03/2020 BC công tác CCHC quý I năm 2020
204/TTr-VP 03/03/2020 Vv chuyển đơn của ông Nguyễn Phú Dũng
199/TTr-GSKT&XLSTT 02/03/2020 Vv thông báo kết quả theo dõi thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai
202/QĐ-TTr 02/03/2020 QĐ thanh tra Cty TNHH Minh Tú - Bảo Lâm
179/QĐ-TTr 21/02/2020 Quyết định cử đi học NV TTVC K02.2020
168/QĐ-TTr 20/02/2020 QĐ thanh tra TTTN Chủ tịch UBND huyện Đam Rông thực hiện các qđ về PCTN
163/TTr-VP 19/02/2020 Đề nghị lập hồ sơ cấp đổi thẻ Thanh tra
164/TTr-GSKT&XLSTT 19/02/2020 VV thông báo KT theo dõi kiểm tra thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm
165/TTr-GSKT&XLSTT 19/02/2020 CV triển khai đôn đốc thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND Đức Trọng
157/TB-TTr 18/02/2020 Thông báo cụm trưởng, khối trưởng 2020 ngành Thanh tra
134/TTr-GSKT&XLSTT 12/02/2020 Vv thông báo kết thúc đôn đốc thực hiện KL TTT GĐ sở Tư pháp
125/TTr-VP 10/02/2020 Vv hướng dẫn và trả đơn của bà Lại thu Hà - Đà Lạt
126/TTr-GSKT&XLSTT 10/02/2020 Vv kết thúc theo dõi thực hiện KL TT GD sở Công thương
117/TB-TTr 06/02/2020 TB báo phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vục công tác đối với Lãnh đạo
92/TTr-VP 04/02/2020 Cử công chức làm đầu mối CCHC
94/TTr-GSKT&XLSTT 04/02/2020 Vv báo cáo kết quả thực hiện KL TT Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm
95/TTr-GSKT&XLSTT 04/02/2020 Vv báo cáo kết quả thực hiện KL TT Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc
96/TTr-GSKT&XLSTT 04/02/2020 Vv báo cáo kết quả thực hiện KL TT Chủ tịch UBND huyện LâmHà
97/TTr-GSKT&XLSTT 04/02/2020 Vv báo cáo kết quả thực hiện KL TT Chủ tịch UBND huyện Đam Rông
99/TTr-GSKT&XLSTT 04/02/2020 Vv báo cáo kết quả thực hiện KL TT Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822343 - Fax: 0263.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này