Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ 
Ngày 25/05/2018, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTTTT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

 Các tin cùng chuyên mục