Đảng Ủy 
1. Đ/c Lê Văn Nhân - PGĐ - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Đoàn Kim Đình - PGĐ - Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Võ Thăng Long, Chủ nhiệm UBKT, trực tiếp theo dõi các hoạt động phong trào của các đoàn thể;
4. Đ/c Trần Minh Thuận, Uỷ viên UBKT, trực tiếp theo dõi hoạt động của Chi bộ Hành chính Sự nghiệp; thực hiện tổng hợp báo cáo hàng tháng của Đảng bộ.
5. Đ/c Nguyễn Duy Phong trực tiếp phụ trách công tác phát triển đảng viên, trực tiếp theo dõi hoạt động của Chi bộ Giá – Công sản;
6.Đ/c Vũ Đức Duy trực tiếp theo dõi hoạt động của Công đoàn cơ sở; phối hợp theo dõi hoạt động của Chi đoàn thanh niên;
7. Đ/c Phạm Đăng Hoàng trực tiếp theo dõi hoạt động của Chi đoàn Thanh niên;
8. Đ/c Hồ Ngọc Lợi phụ trách công tác đảng vụ của Đảng bộ, trực tiếp theo dõi hoạt động của Chi bộ Thanh tra;
9. Đ/c Bùi Thị Tuyết Mai phụ trách công tác tài chính của Đảng bộ; trực tiếp theo dõi hoạt động của Chi bộ Ngân sách;