Văn hóa gia đình

Xây dựng nếp sống văn hóa
Xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) nằm cách trung tâm huyện 15km, có 4 thôn, 1.747 hộ gia đình với 7.955 khẩu. Trong những năm qua, việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và xây dựng tiêu chí thôn văn hóa trên địa bàn xã đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Điểm đáng ghi nhận là việc triển khai và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

    Trong 2 ngày 23-24/7 tại huyện Đức Trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đức Trọng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn hóa nông thôn mới. Tham gia lớp tập huấn có 192 học viên là cán bộ văn hóa-xã hội đến từ 15 xã, thị trấn và 177 thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện.
Trong tháng 3/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức các hoạt động, tuyên truyền chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”.
    Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể nên phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai rất khẩn trương; thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tíchcực hưởng ứng tham gia. Năm 2015, đánh dấu chặng đường 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Vừa qua, tại thị trấn Thạnh Mỹ, UBND huyện Đơn Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014. 
    Thôn 5, xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) được thành lập ngày 13/6/1996, có diện tích tự nhiên 276,5 ha, nằm cách trung tâm xã 3km. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trực tiếp là Chi bộ thôn và sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm của toàn thể nhân dân trên địa bàn
   Trong 2 ngày 18-19/9/2014, tại Nhà văn hóa xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đơn Dương tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng nếp sống văn hóa năm 2014.
Tính đến tháng 8/2014, tỉnh Lâm Đồng đã có 4 xã (trong tổng số 117 xã toàn tỉnh) được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm: xã Quảng Lập, xã Lạc Lâm - huyện Đơn Dương; xã Tân Hội - huyện Đức Trọng và xã Xuân Trường – Tp. Đà Lạt.
Ngày 11/8, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng và Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Chương trình phối hợp nâng nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nội dung của Chương trình phối hợp gồm: Tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, chỉ đạo điểm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao nông dân.
Gia đình
   Luật tục ra đời từ khi xã hội chưa có sự phân chia giai cấp, không hề được ghi lại bằng bất cứ văn bản hay văn tự nào, luật tục chỉ được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Cần khẳng định rằng, không thể hiểu được xã hội cổ truyền cũng như văn hóa của các tộc người, nếu không nghiên cứu luật tục. Luật lục hàm chứa trong đó hầu khắp các lĩnh vực của đời sống tộc người từ môi trường cảnh quan đến vấn đề sở hữu, từ tổ chức, thiết chế đến các quan hệ xã hội, từ hôn nhân gia đình đến tín ngưỡng dân gian, từ văn học nghệ thuật đến hệ thống lễ nghi, từ cá nhân đến cộng đồng, từ mối quan hệ giữa tộc người với bên ngoài.
Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>