Văn hóa gia đình

Xây dựng nếp sống văn hóa
Sáng ngày 12/9/2018, tại thành phố Đà Lạt, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cấp xã, thôn trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.
Ngày 24/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Văn nghệ - Thể thao các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - năm 2018. 
Vừa qua, tại huyện Đam Rông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2018.
Ngày 26/4/2018, tại Tp. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2018.
Chiều ngày 11/4, tại Trung tâm hành chính thành phố, UBND Tp. Đà Lạt tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 12/02/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, sau 7 năm triển khai thực hiện, đến nay Lâm Đồng đã có 77 xã được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Nhằm Phát huy sức mạnh tổng hợp của Ban Chỉ đạo các cấp và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục đưa phong trào phát triển một cách sâu rộng, bền vững, đồng thời tạo chuyến biến mạnh mẽ về chất lượng Phong trào. Ngày 15/3/2018, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 1393/KH-BCĐ để triển khai nhiệm vụ Phong trào năm 2018.
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa Phường B’Lao có sự phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Sáng ngày 18/01, tại Trung tâm hành chính tỉnh, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp tổng kết nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Các tin khác
Trang sau >>