Gia đình

Chiều ngày 28/6/2019, tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Nhằm đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay, đề ra những giải pháp nâng cao các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình thời gian đến; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn hiện nay” tại thành phố Đà Lạt.
Vừa qua, tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình và tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.
Sáng ngày 19/6/2018, tại Rạp ¾ Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không với bạo lực gia đình” nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018.
Ngày 07/5/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL về việc Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2018
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018. Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay, cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chú trọng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016) và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2016, với thông điệp “Mọi người hãy sống có trách nhiệm với gia đình của mình bằng những hành động thiết thực” để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

   Luật tục ra đời từ khi xã hội chưa có sự phân chia giai cấp, không hề được ghi lại bằng bất cứ văn bản hay văn tự nào, luật tục chỉ được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Cần khẳng định rằng, không thể hiểu được xã hội cổ truyền cũng như văn hóa của các tộc người, nếu không nghiên cứu luật tục. Luật lục hàm chứa trong đó hầu khắp các lĩnh vực của đời sống tộc người từ môi trường cảnh quan đến vấn đề sở hữu, từ tổ chức, thiết chế đến các quan hệ xã hội, từ hôn nhân gia đình đến tín ngưỡng dân gian, từ văn học nghệ thuật đến hệ thống lễ nghi, từ cá nhân đến cộng đồng, từ mối quan hệ giữa tộc người với bên ngoài.
Các tin khác
Trang sau >>