Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 318 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
42/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT 28/05/2019
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức hoạt động thể thao trường học năm 2019
36/TB-SVHTTDL 27/05/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Vovinam các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
558/SVHTTDL 24/05/2019 V/v đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
41/KH-SVHTTDL 24/05/2019
KẾ HOẠCH
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và các năm tiếp theo
14/ĐL-SVHTTDL 21/05/2019
ĐIỀU LỆ
Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
532/SVHTTDL 20/05/2019
V/v báo cáo tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2018
54/BC-SVHTTDL 20/05/2019
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019
53/BC-VHTTDL 15/05/2019
BÁO CÁO
Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 6 tháng đầu năm 2019
12/ĐL-SVHTTDL 15/05/2019 ĐIỀU LỆ
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG CHUYỀN NAM TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019
11/ĐL-SVHTTDL 15/05/2019
ĐIỀU LỆ
Giải Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
34/TB-SVHTTDL 13/05/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
GIẢI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN TRẺ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019
33/TB-SVHTTDL 08/05/2019 THÔNG BÁO
Nhiệm vụ công tác trọng tâm Tháng 5/2019
10/ĐLLN-SVHTTDL-SGDĐT 06/05/2019
ĐIỀU LỆ LIÊN NGÀNH
Giải Bơi trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2019
46/BC-SVHTTDL 19/04/2019
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 4 năm 2019
và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019
29/TB-SVHTTDL 17/04/2019
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019
09/ĐL-SVHTTDL 11/04/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Thể dục thể hình và Nữ Fitness các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
357/SVHTTDL 08/04/2019
Chương trình Hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019
26/TB-SVHTTDL 08/04/2019
THÔNG BÁO
Địa điểm tổ chức, các hãng taxi và cơ sở lƣu trú du lịch tại khu vực tổ chức giải Vô địch trẻ Karate quốc gia 2019
26/TB-SVHTTDL 08/04/2019
THÔNG BÁO
Địa điểm tổ chức, các hãng taxi và cơ sở lƣu trú du lịch tại khu vực tổ chức giải Vô địch trẻ Karate quốc gia 2019
26/TB-SVHTTDL 08/04/2019
THÔNG BÁO
Địa điểm tổ chức, các hãng taxi và cơ sở lƣu trú du lịch tại khu vực tổ chức giải Vô địch trẻ Karate quốc gia 2019
32/KH-SVHTTDL 05/04/2019 KẾ HOẠCH
Xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

31/KH-SVHTTDL 05/04/2019
KẾ HOẠCH
Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
30/KH-SVHTTD 03/04/2019
KẾ HOẠCH
Xây dựng chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
31/TB-SVHTTDL 03/04/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng năm 2019
333/SVHTTDL 01/04/2019
V/v báo cáo định kỳ kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực truyến

Previous Page 1-25 Next Page