Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 835 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
49/QĐ-SVHTTDL 13/03/2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch Khách sạn HOÀNG THIỆN 2.
53/QĐ-SVHTTDL 13/03/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch Khách sạn THANH THẾ
52/QĐ-SVHTTDL 13/03/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch - Khách sạn BẢY NGHĨA.
50/QĐ-SVHTTDL 13/03/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch - Khách sạn VÂN TOÀN.
51/QĐ-SVHTTDL 13/03/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch - Khách sạn THÀNH ĐỒNG.
223/SVHTTDL 12/03/2020
V/v góp ý dự thảo phân công Báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2020
208/VHTTDL 10/03/2020 V/v khắc phục những việc còn tồn tại thuộc dự án bảo tồn tôn tạo di tích khảo cổ Cát Tiên.
08/TB-SVHTTDL 10/03/2020 V/v xây dựng biểu mẫu phục vụ xây dựng hệ thông thông tin báo cáo của tỉnh.
10/TB-SVHTTDL 10/03/2020
THÔNG BÁO
Thay thế Thông báo số 08/TB-VHTTDL ngày 09/03/2020 về việc mời thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng
08/TB-SVHTTDL 09/03/2020

THÔNG BÁO

Về việc mời thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

203/SVHTTDL 06/03/2020
V/v cung cấp thông tin kết quả trả lời kiến nghị của địa phương về CCHC gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ
07/TB-SVHTTDL 06/03/2020 THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 (Vòng 2)
27 /BC-SVHTTDL 03/03/2020 BÁO CÁO
Cải cách hành chính Quý I năm 2020
01/ĐL-SVHTTDL 03/03/2020
V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh do Bộ VHTTDL phát động
170/SVHTTDL 03/03/2020 V/v Đăng ký tham gia học lớp bồi dưỡng
171/SVHTTDL 03/03/2020 V/v sử dụng bằng giả trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa của ông Nguyễn Văn Chính
01/ĐL-SVHTTDL 02/03/2020 ĐIỀU LỆ
Giải Quần vợt tỉnh Lâm Đồng năm 2020
37/QĐ-HĐTDVC 25/02/2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban giám sát xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng năm 2019
136/SVHTTDL 24/02/2020 V/v góp ý kiến dự thảo quy định phần mềm “Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy”.
142/SVHTTDL-ĐKTĐ 24/02/2020 BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020
150/SVHTTDL 24/02/2020 V/v cử công chức tham gia Đoàn Thanh tra.
138 /SVHTTDL 24/02/2020 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.
146 /SVHTTDL 24/02/2020
V/v triển khai thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
20/BC-SVHTTDL 20/02/2020 BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 02 năm 2020
và nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020
133/SVHTTDL 20/02/2020 V/v rà soát, công khai TTHC trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh
phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page