Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 293 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
07/ĐL-SVHTTDL 12/03/2019
ĐIỀU LỆ
Giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng năm 2019
71/QĐ-SVHTTDL 12/03/2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương -
Đền thờ Âu Lạc năm 2019
13/TB-SVHTTDL 12/03/2019
THÔNG BÁO
Lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2019(Từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2019)
06/ĐL-SVHTTDL 08/03/2019
ĐIỀU LỆ
Giải Võ thuật cổ truyền trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
21/KH-SVHTTDL 08/03/2019
KẾ HOẠCH
LỄ HỘI GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG - ĐỀN THỜ ÂU LẠC NĂM 2019
66/QĐ-SVHTTDL 08/03/2019 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương phục vụ Lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2019
1199/UBND-NC 07/03/2019
V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp số 6, Quốc hội khóa XIV
26/BC-SVHTTDL 01/03/2019 BÁO CÁO
Cải cách hành chính Quý 1 năm 2019
05/ĐL-SVHTTDL 27/02/2019
ĐIỀU LỆ
Giải Quần vợt tỉnh Lâm Đồng năm 2019
04/ĐL-SVHTTDL 27/02/2019
ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá mini các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2019
168/CTr-SVHTTDL 25/02/2019
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2019
08/TB-SVHTTDL 25/02/2019
THÔNG BÁO
V/v Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
07/TB-SVHTTDL 22/02/2019
THÔNG BÁO
Địa điểm tổ chức, các hãng taxi và cơ sở lưu trú du lịch tại khu vực tổ chức Lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2019
03/ĐL-SVHTTDL 20/02/2019 ĐIỀU LỆ
GIẢI VIỆT DÃ VÔ ĐỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG 26/3 LẦN THỨ XXII NĂM 2019
16/KH-SVHTTDL 20/02/2019 KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn2018-2025 lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37/QĐ-VHTTDL 19/02/2019
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ đánh giá áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
23/BC-SVHTTDL 19/02/2019
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 02 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019
06/TB-SVHTTDL 19/02/2019 THÔNG BÁO
Nhiệm vụ công tác trọng tâm Tháng 02/2019
13/KH-VHTTDL 18/02/2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
15/KH-SVHTTDL 18/02/2019 KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2019
05/TB-SVHTTDL 18/02/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Cờ Tướng tỉnh Lâm Đồng Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
128/SVHTTDL 14/02/2019 V/v Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Luật Thanh niên
20/BC-SVHTTDL 11/02/2019 BÁO CÁO
Tình hình quản lý và tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
19/BC-SVHTTDL 31/01/2019
BÁO CÁO
Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
115/SVHTTDL 31/01/2019 V/v báo cáo định kỳ kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực truyến

Previous Page 1-25 Next Page