Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 358 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
107/BC-SVHTTDL 20/08/2019 BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 8 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019
56/TB-SVHTTDL 14/08/2019
THÔNG BÁO
Triệu tập học viên tham dự lớp Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
55/TB-SVHTTDL 13/08/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Taekwondo các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
103/BC-VHTTDL 09/08/2019 BÁO CÁO PHỤC VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH CÁCH HÀNH CHÍNH
59/KH-SVHTTDL 06/08/2019 KẾ HOẠCH
Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
54/TB-SVHTTDL 06/08/2019
THÔNG BÁO
Nhiệm vụ công tác trọng tâm Tháng 8/2019
22/ĐL-SVHTTDL 05/08/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá mini các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
52/TB-SVHTTDL 05/08/2019 THÔNG BÁO
Địa điểm tổ chức, các hãng taxi và cơ sở lƣu trú du lịch tại khu vực tổ chức giải vô địch Võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXVIII năm 2019
53/TB-SVHTTDL 05/08/2019 THÔNG BÁO
Địa điểm tổ chức, các hãng taxi và cơ sở lƣu trú du lịch gần khu vực tổ chức giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2019
816/SVHTTDL 02/08/2019 V/v báo cáo định kỳ kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực truyến
56/KH-SVHTTDL 01/08/2019 KẾ HOẠCH
Phục dựng Lễ Nhô Dơng (cúng thần mưa) của dân tộc K'ho tại xã Đạ Long, huyện Đam Rông
21/ĐL-SVHTTDL 31/07/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2019
20/ĐL-SVHTTDL 31/07/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Đua Xe đạp nước (Pedalo) tỉnh Lâm Đồng năm 2019 và các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9
19/ĐL-SVHTTDL 31/07/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Cờ Tƣớng tỉnh Lâm Đồng năm 2019
57/KH-VHTTDL 31/07/2019
KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2020
49/TB-SVHTTDL 31/07/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
50/TB-SVHTTDL 31/07/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Vô địch Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng năm 2019
96/BC-SVHTTDL 19/07/2019
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2019
45/TB-SVHTTDL 12/07/2019 THÔNG BÁO
Kết quả giải Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
92/BC-KTĐ 11/07/2019
BÁO CÁO
Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
88/BC-SVHTTDL 10/07/2019
BÁO CÁO
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
18/ĐL-SVHTTDL 10/07/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Cầu lông các nhà Quản lý và Trung cao tuổi tỉnh Lâm Đồng năm 2019
85/BC -SVHTTDL 09/07/2019 BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thƣ về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
47/KH-SVHTTDL 09/07/2019 KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019
của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
47/KH-SVHTTDL 09/07/2019 KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019
của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”

Previous Page 1-25 Next Page