Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 479 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
04/TB-SVHTTDL 10/02/2020 THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng thời gian tổ chức Lớp tập huấn Thể dục thể thao
người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
65/SVHTTDL 03/02/2020 V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp trong hoạt động lễ hội và tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh
06/KH-VHTTDL 11/01/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
04/BC-SVHTTDL 10/01/2020 BÁO CÁO Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22/SVHTTDL 10/01/2020 V/v tiếp nhận, triển khai Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh ngiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
01/TB-SVHTTDL 10/01/2020 THÔNG BÁO Nhiệm vụ công tác trọng tâm Tháng 01/2020
02/BC-KTĐ 07/01/2020 BÁO CÁO Tổng kết công tác thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
01/BC-SVHTTDL 07/01/2020 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020
04/KH-SVHTTDL 07/01/2020 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01/KHLT-SVHTTDL-BĐDHNCT 06/01/2020 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức Lớp tập huấn Thể dục Thể thao người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
02/KH-VHTTDL 06/01/2020 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2020
81/TTr-SVHTTDL 31/12/2019 TỞ TRÌNH Về việc đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và áp dụng cấp tỉnh năm 2019 của các cá nhân thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1468/SVHTTDL 31/12/2019 V/v báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2019 của UBND tỉnh
1464/SVHTTDL 31/12/2019 V/v tham gia Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng thường trực
31/ĐL-SVHTTDL 31/12/2019 ĐIỀU LỆ Giải Cờ Tướng tỉnh Lâm Đồng Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020
684/QĐ-VHTTDL 31/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2020
680/QĐ-SVHTTDL 31/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử đoàn tham gia giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 năm 2020
88/TB-SVHTTDL 31/12/2019 THÔNG BÁO Kết quả giải Bóng đá 11 người các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019
679/QĐ -VHTTDL 30/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019
179/BC-VHTTDL 24/12/2019 BÁO CÁO Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
176/BC-SVHTTDL 24/12/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quốc phòng và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2019
658/QĐ-VHTTDL 24/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc mức hỗ trợ tiền công quý I năm 2020 cho vận động viên đội tuyển Bóng đá Nam tỉnh Lâm Đồng
173/BC-SVHTTDL 20/12/2019 BÁO CÁO Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 12 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020
163/BC-SVHTTDL 18/12/2019 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
1409/SVHTTDL 18/12/2019 V/v đề xuất danh mục xây dựng văn bản QPPL năm 2020 của HĐND và UBND tỉnh

Previous Page 1-25 Next Page