Văn bản qui phạm pháp luật

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 354 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
15/2019/TT-BVHTTDL 31/12/2019
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
48/2019/NĐ-CP 05/06/2019 NGHỊ ĐỊNH
Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
46/2019/NĐ-CP 27/05/2019
NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
45/2019/NĐ-CP 21/05/2019
NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
69/2018/QH14 01/01/2019
NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
166/2018/NĐ-CP 25/12/2018
NGHỊ ĐỊNH
Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
35/2018/QH14 20/11/2018
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
74/2018/QH14 20/11/2018
NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
36/2018/QH14 20/11/2018 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
37/2018/QH14 20/11/2018 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
30/2018/QH14 19/11/2018
LUẬT ĐẶC XÁ
32/2018/QH14 19/11/2018
LUẬT CHĂN NUÔI
31/2018/QH14 19/11/2018
LUẬT TRỒNG TRỌT
33/2018/QH14 19/11/2018 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
34/2018/QH14 19/11/2018
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
29/2018/QH14 15/11/2018
LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
29/2018/QH14 15/11/2018
LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
73/2018/QH14 14/11/2018
NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
74/2018/Qh14 12/11/2018
NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
72/2018/QH14 12/11/2018 NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan
70/2018/QH14 09/11/2018
NGHỊ QUYẾT
Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
30/CT-TTg 30/10/2018
Chỉ thi:
Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
142/2018/NĐ-CP 09/10/2018
NGHỊ ĐỊNH:
Sửa đổi một số  quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BVHTTDL
26/2018/TT-BVHTTDL 11/09/2018 THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều cuả thông tu số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua abns hàng hoá quốc tế thuộc diên quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ VHTTDL
24/2018/TT-SVHTTDL 23/08/2018

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập xuất thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ VHTTDL xác định mã số hàng háo theo danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Previous Page 1-25 Next Page