Văn bản qui phạm pháp luật

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 329 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
142/2018/NĐ-CP 09/10/2018
NGHỊ ĐỊNH:
Sửa đổi một số  quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BVHTTDL
02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017
THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017 THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
13/2017/QĐ-UBND 28/03/2017
QUYẾT ĐỊNH
ban hnahf Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
28/2017/NĐ-CP 20/03/2017
NGHỊ ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
28/2017/NĐ-CP 20/03/2017
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO
718/QĐ-BVHTTDL 02/03/2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

06/2017/NĐ-CP 24/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
06/2017/NĐ-CP 24/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
03/2017/QĐ-UBND 19/01/2017
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tình Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên taim dịch bệnh
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định thi hành Luật đất đai
18/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2016
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của chính phủ về hoạt động mỹ thuật
13/2016/TT-BVHTTDL 09/12/2016
THÔNG TƯ
Quy định quy chế hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
12/2016/TT-BVHTTDL 05/12/2016
THÔNG TƯ
Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
289/2016/TT-BTC 15/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh
260/2016/TT-BTC 14/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sửdụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
212/2016/TT-BTC 10/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũtrường
11/2016/TT-BVHTTDL 08/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
11/2016/TT-BVHTTDL 08/11/2016 THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU MÔN YOGA
177/2016/TT-BTC 01/11/2016 THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
178/2016/TT-BTC 01/11/2016 THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
165/2016/TT-BTC 25/10/2016
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
10/2016/TT-BVHTTDL 19/10/2016 THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT-BVHTTDL NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2012/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG; THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU; LƯU HÀNH, KINH DOANH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2012/NĐ-CP

Previous Page 1-25 Next Page