Hoạt động của hội cựu chiến binh

Vừa qua, tại trụ sở Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, Hội Cựu Chiến Binh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2017 – 2022)
Trang sau >>