Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và  quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
 • Văn phòng Sở
 • Thanh tra Sở
 • Quản lý  Văn hóa  
 • Quản lý Thể dục Thể thao
 • Quản lý  Du lịch
 • 1. Danh hiệu thi đua
  -
  Tập thể Lao động xuất sắc năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 do UBND tỉnh Lâm Đồng chứng nhận.
  - Tập thể Lao động xuất sắc và cờ thi đua suất sắc năm 2010 do UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng.
  - Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc của Bộ VHTT&DL năm 2009, 2010, 2012.
  - Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011.
  2. Hình thức khen thưởng
  -
  Huân chương LĐ hạng nhất (Quyết định 1180/QĐ-CTN ngày11/10/2005 của Chủ tịch nước.
  - Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2010, 2011, 2012 (theo QĐ số 532/QĐ-BVHTTDL ngày 16/2/2009; số 363/QĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2012; số 175/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  Vùng đất Lâm Đồng ngày nay từ lâu đã có con người sinh sống, mà hậu duệ của họ cho đến lúc bấy giờ là các cộng đồng người Mạ, Cơ Ho, MNông, Chu Ru, Rắc Lây,... Đến cuối thế kỷ XIX, các dân tộc bản địa có phương thức sản xuất chính là du canh du cư, đốt rừng làm rẫy, kinh tế mang tính chất tự cấp tự túc. Trồng trọt là ngành sản xuất chính, ngoài ra còn săn bắn hái lượm, chăn nuôi gia súc gia cầm, các ngành thủ công như dệt vải, rèn, đan lát mới bước đầu phát triển, giao lưu kinh tế còn rất hạn chế.