Danh bạ ngành 


DANH BẠ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH LÂM ĐỒNG:

1. Danh bạ khối Văn phòng Sở.


Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Tầng 6 khu 9 tầng, 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3822141

Fax: 063.3833086

Email: svhttdl@lamdong.gov.vn

Lãnh đạo Sở

Nguyễn Thị Nguyên

Giám đốc

3827892

nguyennt@lamdong.gov.vn

vhld@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Giám đốc

3533005

ngocntb@lamdong.gov.vn

Nguyễn Anh Hùng

Phó Giám đốc

3824961 hungna@lamdong.gov.vn

Nguyễn Tiến Hải

Phó Giám đốc

3824961

haint@lamdong.gov.vn

Văn phòng - Tổ chức

Điện thoại: 063.3822141

Fax: 063.3833086
Email: svhttdl@lamdong.gov.vn
            vp.svh@lamdong.gov.vn

Trần Mạnh Linh

Chánh Văn phòng

3822263

linhtm@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Chánh VP

3822466

thuyng@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Chánh VP

3540881

ngocnt@lamdong.gov.vn
Vũ Thị Thu Hương Chuyên viên

3822466

huongvtt@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Thanh Loan

CV 1 cửa

3540460

loanvtt@lamdong.gov.vn

Trần Hà Phước Trường

CV CNTT

3540881

truongthp@lamdong.gov.vn

 

 
Trần Thị Thu Hiền Kế toán

3822466

hienttt@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Dự

Thủ quỹ

3822466

duvt@lamdong.gov.vn

Dương Thị Minh Châu

Văn thư

3822141

chaudtm@lamdong.gov.vn

Thanh tra - Pháp chế

Điện thoại: 063.3829697

Email: tt.svh@lamdong.gov.vn

Phan Tuấn Anh

Chánh Thanh tra

3829697

anhpt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thế Hùng

P. Chánh Thanh tra

3829697

hungnt@lamdong.gov.vn

Cao Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

3829697

thuyctt.ldg@moj.gov.vn

Nguyễn Thị Thục Oanh

Thanh tra viên

3829697

oanhntt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Tiến Sỹ

Thanh tra viên

3829697

 syntsvh@lamdong.gov.vn

Trương Quang Trung

Thanh tra viên

3829697

 trungtqsvh@lamdong.gov.vn

Ngô Đình Hội

Chuyên viên

3829697

hoind@lamdong.gov.vn

Phòng Quản lý  Văn hóa

Điện thoại: 063.3822168/3541421

Email: nghiepvuvanhoald@gmail.com
            qlvh.svh@lamdong.gov.vn

Đỗ Thị Bạch Như

Phó Trưởng phòng

3822168

nhudtb@lamdong.gov.vn

Nguyễn Dũng

Phó Trưởng phòng

3822168

dungn.svh@lamdong.gov.vn

 

 

Đỗ Thị Thúy

Chuyên viên

3822168

thuydothi@lamdong.gov.vn
Trần Trung Hiếu

Chuyên viên

3822168

 

Phạm Thị Thùy Dung

Chuyên viên

3822168

dungptt@lamdong.gov.vn

Phòng Quản lý Thể dục  Thể thao

Điện thoại:063.3812285
Email: nghiepvutdttld@gmail.com
            qltdtt.svh@lamdong.gov.vn

Hoàng Thị Kim Hương

Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

3812285

huonghtk@lamdong.gov.vn 

 

Vì Thị Thu

Chuyên viên

3812285

thuvt@lamdong.gov.vn

Trần Văn Sĩ

Chuyên viên

3812285

 sitv@lamdong.gov.vn

Phòng Quản lý  Du lịch

Điện thoại:063.3824377
Email: nvdllamdong@gmail.com.
              qldl.svh@lamdong.gov.vn

Hoàng Ngọc Huy

Trưởng phòng

3824377

huyhn@lamdong.gov.vn

Dương Thị Hiền

Phó Trưởng phòng

3824377

dthien@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thanh Nhân

Chuyên viên

3824377

nhannt@lamdong.gov.vn

Huỳnh Thị Hà Giang

Chuyên viên

3824377

 gianghth@lamdong.gov.vn

Nguyễn Nữ Huyền Vy

Chuyên viên

3824377

vynnh@lamdong.gov.vn

Đinh Lê Ly Ly

Chuyên viên

3824377

Đặng Thu Hiền

Chuyên viên

3824377

hiendt@lamdong.gov.vn

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

Điện thoại:063.3541420

Email: qldsvh.svh@lamdong.gov.vn

Mai Viết Đảng

Trưởng phòng

3541420

dangmv@lamdong.gov.vn

Khuất Minh Ngọc

Phó Trưởng phòng

3541420

ngockm@lamdong.gov.vn

K’ Nhôi

Chuyên viên

3541420

knhoi@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên viên

3541420

huongntl@lamdong.gov.vn

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

Điện thoại:063.3832963

Email:xaydungnsvhgdld@gmail.com
            xdns.svh@lamdong.gov.vn

Trần Trường San

Phó Trưởng phòng

3832963

santt@lamdong.gov.vn

Vương Công Kính Chuyên viên     3832963

kinhvc@lamdong.gov.vn

Đặng Thị Soan

Chuyên viên

3832963

soandt@lamdong.gov.vn

Phan Đức Hải

Chuyên viên

3832963

haipd@lamdong.gov.vn

Lê Văn Trình

Chuyên viên

3832963

trinhlv@lamdong.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Điện thoại:063.3532606

Email: kehoachtaichinh3@gmail.com
            khtc.svh@lamdong.gov.vn

Phan Thị Lệ Thi

Phó trưởng phòng

3533009

thiptl@lamdong.gov.vn

Đặng Văn Quang

Phó trưởng phòng

3533009

quangdvsvh@lamdong.gov.vn

Thạch Phương Cúc

Chuyên viên

3533009

cuctp@lamdong.gov.vn

Đỗ Hoàng Yến     Chuyên viên

3533009

yendh@lamdong.gov.vn

Võ Thị Ngọc Thoại Chuyên viên 3533009

thoaivtn@lamdong.gov.vn


 


 2. Danh bạ các đơn vị trực thuộc Sở.
 

Trung tâm Văn hóa tỉnh

Địa chỉ: 01 Lý Tự Trọng, P.2, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng. (Khách sạn Công Đoàn Đà Lạt)

Điện thoại: 063.3822511

Fax:063.3813841

Email:ttvh@lamdong.gov.vn

Hoàng Mạnh Tiến

Giám đốc

3813850

vuhoangdalat@gmail.com

Nguyễn Đức Thọ

Phó Giám đốc

3997002

manhtiendalat@gmail.com

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh

Địa chỉ: 29 Yesin, P 10, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3812291

Fax:063.3812190

Email:tttdtt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Tuyển

Giám đốc

3901128

tuyenvff@yahoo.com

Châu Nguyễn Khôi Nguyên

PTP Tổ chức HC

3577642

phuocnguyendl2009@gmail.com

Lê Trí Dũng Phó Giám đốc
tridungsport@gmail.com
Bùi Văn Hùng TP. TC-HC 3812291 hungld66@gmail.com

Nguyễn Thị Cúc

PTP Tổ chức HC

3997660

ketoantttdttlamdong@gmail.com

Chế Hữu Toàn

TP. TDTTQC

3520585

quanchungtttdttlamdong@gmail.com

Trần Thị Kim Hồng

PTP.TDTTQC

3520585

quanchungtttdttlamdong@gmail.com

Trương Trọng Đạt

TP. ĐT-HL

3532568

daotaotttdttlamdong@gmail.com

Hồ Văn Chung PTP. ĐT-HL 3532568 daotaotttdttlamdong@gmail.com
Hồ Trung Thùy PTP. ĐT-HL 3532568 daotaotttdttlamdong@gmail.com

Thư viện tỉnh tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 14 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3822162

Fax:063.3533370

Email: tvt@lamdong.gov.vn

Hồ Thanh Hà

Giám đốc

3825355

haht@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Hạnh

Phó Giám đốc

3522369

vuhanhtv@gmail.com

Vi Bích Thủy Châu

Phó Giám đốc

3834095

vibichthuychau@gmail.com
Lê Hữu Hoàn

TP. HC

353338

hoanthanhhoa@gmail.com

Nguyễn Thị Bé

PTP. PVBĐ

3511556

nguyenbetvld@gmail.com

Nguyễn Thị Dịu Thúy

PTP. Nghiệp vụ

3512556

diuthuy82@gmail.com

Tô Ngọc Văn PTP. Tin học 3514556 tongocvan@gmail.com
Lê Thị Thanh Trà TP.BQXDPT 3513556 0 thanhtrathuvien@gmail.com

Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 04 Hùng Vương, P.10. Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

Điện thoại: 063. 3813325

Fax:063. 3813325

Email:bt@lamdong.gov.vn

Phạm Hữu Thọ

Giám đốc

3820387

thovhdl@gmail.com

Đoàn Thị Ngọ

Phó giám đốc

3822339

doanbichngo@gmail.com

Phan Nhàn Phó giám đốc phannhantgld@gmail.com

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 27 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3820705

Fax:063.3823435

Email:ttphpcb@lamdong.gov.vn 

Hoàng Thịnh Yên

Giám đốc

3832009

hoangyendalatld@gmail.com

Vũ Thị Lệ Huyên

Phó Giám đốc

3820705 vulehuyen237@gmail.com
Hà Phước Hòa Rạp trưởng haphuochoa1960@gmail.com
Ngô Quang Minh PTP Nghiệp vụ 3971686

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh

Địa chỉ: 02 Lý Tự Trọng, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3821413

Email: dcmndt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đình Nghĩ

Trưởng đoàn

3829910

nsnguyendinhnghi@yahoo.com

Đặng Hồng Lâm

Đội trưởng H. Chính

3821413

cbcmnld@gmail.com

Đặng Hồng Lâm ĐT – HC 3821413 cbcmnld@gmail.com
Phạm Ngọc Hiến ĐT - Đội múa
Chu Thị Thu Hiền ĐT - Đội ca

Ban Quản lý Di tích Cát Tiên

Địa chỉ: thôn 1, xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh lâm Đồng

Điện thoại:063.3885255

Fax:

Email:bqldtcattien@lamdong.gov.vn

Lương Nguyên Minh

Trưởng ban

 3885255

minhnguyenluong1960@gmail.com

Nguyễn Văn Tiến

P. Trưởng ban

 3885255

nguyenvantien307@yahoo.com.vn

Nguyễn Viết Tuấn PP. NVTT nguyenviettuan81@gmail.com


 3. Danh bạ các cơ quan liên quan.

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3812143

Fax:063.3833086

Email:

Đặng Quốc Chính

Chủ tịch

 

0903408800 

quocchinhac@gmai.com

Phùng Quý Ngọc

Phó Chủ tịch TT

 

0913789438

pqn111959@gmail.com

Trần Mến

Phó Chủ tịch

 

0946104999 

mentran999@gmail.com

Trần Đình Sơn

Phó Chủ tịch

 

0903806355

tr.son07@gmail.com

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch

0919179777  ngvanhungtipc@gmail.com

Hoàng Ngọc Huy

Tổng thư ký

 

0918564014 

huyhn@lamdong.gov.vn 

 

 4. Danh bạ Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thành phố Đà Lạt

Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 29 đường 3 tháng 4, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3822342

Email: phongvh-dalat@vnn.vn; vhttdalat@lamdong.gov.vn

Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

3823071

0913865409 

 hainq@lamdong.gov.vn

Lê Anh Kiệt

Phó Trưởng phòng

 

0913953207

 leanhkietdalat@gmail.com

Võ Đại Hải

Phó Trưởng phòng

 

0912021365

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 2 Trần Quốc Toản, QTLT, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng..

Điện thoại: 063.3820982

Email:ttvhttdalat@lamdong.gov.vn

Ngô Thị Bích

Giám đốc

3511690  

Phan Văn Gái

Phó Giám đốc

3820982

Thành phố Bảo Lộc

Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Bảo Lộc

Địa chỉ: 02 Hồng Bàng, Tp. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3864022 / 2223438

Email:vhttbaoloc@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền Phương

Trưởng phòng

3864022

0918810506 

nthphuong2010@gmail.com

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố Bảo Lộc

Địa chỉ: 01 Lê Ngọc Hân, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:  063.3864164

Email:ttvhttbaoloc@lamdong.gov.vn

Phạm Công Trứ

Giám đốc

3864164

01698355566 

 

Cầm Văn Nam

Phó giám đốc

3864164

0937436916 

 

Huyện Đức Trọng

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đức Trọng

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3843136

Email:vhttductrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hữu Chí

Trưởng phòng

3519699

0919238117

chinh@ductrong.gov.vn

Nguyễn Văn Tùng

Phó trưởng phòng

3843136

0633903136

tungnv@ductrong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đức Trọng

Địa chỉ: Tổ 12, Đường Lê Hồng Phong, Thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng
Điện thoại:063.3843226
Fax: 063.3843226

Email:ttvhductrong@lamdong.gov.vn

Phan Hồng Thu

Giám đốc

3503366

0901290364 

 

Tô Thị Huỳnh Trâm

Phó giám đốc

3703761

0935117155

Tothihuyenhtram78@gmail.com

Nguyễn Tuấn Anh

Phó giám đốc

0982524444

 

Huyện Lạc Dương

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Lạc Dương

Địa chỉ: 36, Bidoup, Khu phố Đăng Lèn, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương.

Điện thoại: 063.3839046

Fax: 063.3610056

Email:vhttlacduong@lamdong.gov.vn

Cao Anh Tú

Trưởng phòng

3610024 

0937413379 

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Lạc Dương

Địa chỉ: 179A- Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương.

Điện thoại: 063.3839081

Fax:

Email:ttttvhlacduong@gmail.com / ttvhttlacduong@lamdong.gov.vn

Trần Tuấn Anh

Giám đốc

3839081 

0633979998

 

Huyện Đơn Dương

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đơn Dương

Địa chỉ:122 đường 2 tháng 4, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

Điện thoại:063.3847438

Fax:063.3847438

Email: vhttdonduong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng phòng

3847438

0633703133 

vinhnv@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đơn Dương

Địa chỉ: 129 đường 2 tháng 4, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

Điện thoại:063.3847464

Fax:063.3847464

Email:ttvhttdonduong@lamdong.gov.vn

Đặng Huệ Chí

Giám đốc

 3847464 

0974003300

 danghuechi@gmail.com

Huyện Đam Rông

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đam Rông

Địa chỉ: Thôn 1,  Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3616160
Email:vhttdamrong@lamdong.gov.vn

Bùi Tiến Viết

Trưởng phòng

3616160

0633707797 

vietbt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Quang

Phó Trưởng phòng

3616160

0633907723

quangnvdr@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đam Rông

Địa chỉ: Thôn 1,  Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063. 3616024
Fax:

Email:ttvhtdttdamrong@lamdong.gov.vn

Hồ Xuân Hướng

Giám đốc

3707333

0902914234 

Nguyễn Duy Hùng

Phó Giám đốc

3616024

0938015013

 

Huyện Lâm Hà

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Lâm Hà

Địa chỉ: Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, T. Lâm Đồng

Điện thoại:063.3850429

Email:vhttlamha@lamdong.gov.vn

Trần Văn Minh

Trưởng phòng

3850429 

0984.393569

 minhtv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng

3850429 

0918371408

 tunn@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Lâm Hà

Địa chỉ:Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3850378

Email:ttvhttlamha@lamdong.gov.vn

Nguyễn Tấn Hùng

Giám đốc

3851100

0982850188

hungvanhoa@yahoo.com

K’ Thế

Phó Giám đốc

3850378

01634140966

kthevh@gmail.com

Chế Phương Nam

Phó Giám đốc

3850378

0919195454

namvanhoalh@gmail.com

Huyện Di Linh

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Di Linh

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo,Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:063.3870413 - 063.3767623

Email:vhttdilinh@lamdong.gov.vn

Đinh Duy Truyền

Trưởng phòng

3981678

0633981678

truyendd@lamdong.gov.vn

Phạm Thị Yến

Phó Trưởng phòng

3767623  0772580245  yenpt.dl@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Di Linh

Địa chỉ:Khu 3, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3870320

Fax: 063.3765162

Email:trungtamvhttdilinh@gmail.com 

Lê Hùng Cường

Giám đốc

3870320 

0918810755

 

Hà Đào Mừng

Phó Giám đốc

 3870320 

0919417367 

 

Huyện Bảo Lâm

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Bảo Lâm

Địa chỉ:09 Nguyễn Tất Thành, TT. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3877070 - 3877180

Email:vhttbaolam@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Thanh Lý

Trưởng phòng

3877070

0983960825 

lyvttbl@lamdong.gov.vn

Trịnh Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng

3877180

0969261123

thuyhaanhbaolam@gmail.com

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Bảo Lâm

Địa chỉ:tổ 9 đường Lê Hồng Phong, TT. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm

Điện thoại: 063.3877108

Fax:063.3960239

Email:

Nguyễn Đình Bình

Giám đốc

3877850

0908.051367

nguyendinhbinh1975@gmail.com

Nguyễn Văn Cư

Phó Giám đốc

3960639 

0633911456 

nguyencubl1970@gmail.com

Huyện Đạ Huoai

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đạ Huoai

Địa chỉ:Thị trấn Mađagoui, H. Đạ Huoai

Điện thoại: 063.3874458

Fax:

Email: vhttdahuoai@lamdong.gov.vn

Trần Tân

Trưởng phòng

3874458

0905579715 

trantan@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đạ Huoai

Địa chỉ: Hùng Vương,Tổ dân phố 9, TT. Mađagoui, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3874531

Email: ttvhttdahuoai@gmail.com

Lê Hồng Hà

Giám đốc

 

0918776287

leha.ttvhtt@gmail.com

Phạm Thanh Tùng

Phó giám đốc

 

0913188974

 

Huyện Đạ Tẻh

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: Tổ 1C, Thị trấn Đạ Tẻh,  Huyện Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3880132

Email:vhttdateh@lamdong.gov.vn

Ngô Quang Mỹ

Trưởng phòng

3888132

0938040979

mynq@lamdong.gov.vn

Trần Viết Danh

Phó Trưởng phòng

3880132

0947838803 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5B, Thị trấn Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng

Điện thoại:063.3880340

Fax:

Email:ttvhdateh@gmail.com

Lê Quang Thiện

Giám đốc

3883345 

0948375277 

thiendate@gmail.com

Trần Đăng Thanh

Phó giám đốc

0933840345

trandangthanh98@gmail.com

Quách Ngọc Hiếu

Phó giám đốc

0918910501

ngochieu557@gmail.com

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Cát Tiên

Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị trân Phù Mỹ, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng 
Điện thoại:063.3884092 - 063.3890002

Fax: (nhờ qua văn thư UBND huyện) 063.3844005
Email:vhttcattien@lamdong.gov.vn

Triệu Thị Ánh Minh

Trưởng phòng

3890002

0971966465 

minhtta@lamdong.gov.vn

Nguyễn Sỹ Huệ

Phó Trưởng phòng

3884092

01273919436

huens@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Cát Tiên

Địa chỉ:.

Điện thoại:063.3884490

Fax:

Email:

Lưu Văn Lịch

Giám đốc

3884490

0945.806252

vanlichvhct@gmail.com

Nguyễn Thị Khánh Phương

Phó giám đốc

0946438929  Khanhphuong@gmail.com