Danh bạ ngành 


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Họ và tên, chức danh

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

I. SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tầng 6 khu 9 tầng, số 36, đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt

ĐT: 3822.141       Fax: 3833.086     

Web: svhttdl.lamdong.gov.vn   Email: svhttdl@lamdong.gov.vn

Lãnh đạo Sở

GĐ: Nguyễn Thị Nguyên

3827.892

0909.100.881

PGĐ: Nguyễn Tiến Hải

3827.891

0918.752.766

PGĐ: Nguyễn Thị Bích Ngọc

3533.005

0918.675.592

PGĐ: Nguyễn Anh Hùng

3824.961

0983.308.030

Văn phòng Sở

Điện thoại: 0263.3822141       Fax: 0263.3833086
Email: svhttdl@lamdong.gov.vn      

           vp.svh@lamdong.gov.vn

           khtc.svh@lamdong.gov.vn

           kehoachtaichinh3@gmail.com

 

 

CVP: Phan Thị Lệ Thi

3533.009

0913.864.248

PCVP: Nguyễn Thị Ngọc

3540.881

0919.815.781

PCVP: Đặng Văn Quang

3822.466

0373639962

Thanh tra Sở

Điện thoại: 0263.3829697

Email: ttsvh@lamdong.gov.vn

CTT: Phan Tuấn Anh

3829697

0918361855

PCTT: Nguyễn Thế Hùng

3829697

0919259899

Phòng Quản lý Văn hóa

Điện thoại: 0263.3822168

Email: nghiepvuvanhoald@gmail.com

            qlvh.svh@lamdong.gov.vn

            qldsvh.svh@lamdong.gov.vn

            xaydungnsvhgdld@gmail.com

            xdns.svh@lamdong.gov.vn

 

 

TP: Khuất Minh Ngọc

3822.168

0918226259

PTP: Trần Trường San

3832.963

0335374895

Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Điện thoại:063.3812285
Email: nghiepvutdttld@gmail.com

            qltdtt.svh@lamdong.gov.vn

 

TP: Nguyễn Xuân Thắng

3812285

0933105969

PTP: Hoàng Thị Kim Hương

3812285

0915846985

Phòng Quản lý Du lịch

Điện thoại:063.3824377
Email: nvdllamdong@gmail.com

            qldl.svh@lamdong.gov.vn

 

TP: Hoàng Ngọc Huy

3824377

0918564014

PTP: Dương Thị Hiền

3824377

0915846777

 


 


II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Số 01, đường Lý Tự Trọng, P.1, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 3822.511             Fax: 3813.841

Email: ttvh@lamdong.gov.vn

GĐ: Hoàng Mạnh Tiến

3813.850

0913.736.780

PGĐ: Nguyễn Đức Thọ

 

0983.423.440

2. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 29 Yesin, P 10, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3812291                     Fax:0263.3812190           

Email:tttdtt@lamdong.gov.vn

GĐ: Nguyễn Văn Tuyển

3901128

0918465466

PGĐ: Châu Nguyễn Khôi Nguyên

3501068

0909501688

PGĐ: Lê Trí Dũng

3812291

0908105668

3. THƯ VIỆN TỈNH TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14, Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:0263.3822162                   Fax:0263.3533370                 Email: tvt@lamdong.gov.vn

GĐ: Hồ Thanh Hà

3825355

0937419909

PGĐ: Vũ Thị Hạnh

3522369

0919782333

PGĐ: Vi Bích Thủy Châu

3834095

0987042898

4. BẢO TÀNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 04 Hùng Vương, P.10. Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3812624 - 0263.3813325

Fax:0263.3813325                            Email:bt@lamdong.gov.vn

GĐ: Phạm Hữu Thọ

3820387

0913743696

PGĐ: Phan Nhàn

3477998

01273915998

PGĐ: Đoàn Thị Ngọ

3822339

0905785609

PGĐ: Nguyễn Văn Tiến

3885255

0938188307

5. TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 27 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:0263.3820705                  Fax:0263.3823435        Email:ttphpcb@lamdong.gov.vn

GĐ: Hoàng Thịnh Yên

3832009

0908855988

PGĐ: Vũ Thị Lệ Huyên

3820705

0987879627

 


 


III. PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN, TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Thành phố Đà Lạt

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 2 Trần Nhân Tông, Phường 8, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3822342

Email: vhttdalat@lamdong.gov.vn

TP: Lê Anh Kiệt

3822.342

0913.953.207

PTP: Võ Đại Hải

3822.342

0912.021.365

PTP: Nguyễn Thị Thu Hiền

3822.342

0982.050.534

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 28 Phan Như Thạch, phường 1, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 3 823 665 - 3822 331

GĐ: Lê Duy Hòa

3702454

0989012028

PGĐ: Hồ Hữu Tường

 

0982131037

2. Thành phố Bảo Lộc

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bảo Lộc

Địa chỉ: 02 Hồng Bàng, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:0263.3864022 – 063. 2223438

Fax: 0263.3864022

Email:vhttbaoloc@lamdong.gov.vn

TP: Nguyễn Thị Huyền Phương

3864.022

0919.810.506

PTP: Nguyễn Đình Hoàng

3864.022

0918.776.338

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc

Địa chỉ:01 Lê Ngọc Hân, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3864164

Email: ttvhttbaoloc@lamdong.gov.vn

PTĐV: Đỗ Xuân Sứ

3864.164

01274.320.779

PGĐ: Lê Thị Thanh Nhàn

3864.164

0901.262.999

PGĐ Cao Tiến Nhữ

3864.164

0908.929.872

3. Huyện Đức Trọng

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Trọng

Địa chỉ: Tổ 12, Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:0263.3843136

Email: vhttductrong@lamdong.gov.vn

TP: Nguyễn Thị Thu Hiền

3843.136

0989.197.878

PTP: Nguyễn Văn Tùng

3843.136

0949.091.852

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đức Trọng

Địa chỉ: Tổ 12, Đường Lê Hồng Phong, Thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng.

Điện thoại:0263.3843226                  Fax: 0263.3843226

Email: ttvhductrong@lamdong.gov.vn

GĐ: Phan Hồng Thu

3503.366

0901.290.364

PGĐ: Tô Thị Huỳnh Trâm

3703.761

0935.117.155

PGĐ: Nguyễn Tuấn Anh

3843.226

0982.514.444

PGĐ: Phạm Viết Thạch

3843.207

0931.240.804

4. Huyện Lạc Dương

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Dương

Địa chỉ: 36 Bidoup, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương.

Điện thoại: 0263.3839046

Email: vhttlacduong@lamdong.gov.vn

TP: Cao Anh Tú

3610.024

0937.413.379

PTP: Nguyễn Tuấn Anh

3610.056

0972.669.767

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lạc Dương

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Lạc Dương

Địa chỉ: 179A- Langbiang - Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương.

Điện thoại: 0263.3839081

Email: tt.ttvhlacduong@gmail.com

           ttvhttlacduong@lamdong.gov.vn

GĐ: Nguyễn Thị Thanh Thủy

3839.081

02633.971.979

PGĐ: K’ Đức Tuấn

3839.081

0977.363.238

PGĐ: Nguyễn Huy Mai

3839.114

0983.639.484

PGĐ: Phạm Thị Phương

3839.114

0868.200.079

5.  Huyện Đơn Dương

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đơn Dương

Địa chỉ: 124 đường 2 tháng 4, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

Điện thoại:0263.3847438                      Fax:0263.3847438

Email: vhttdonduong@lamdong.gov.vn

PTP: Phùng Quốc Minh

3847.438

0913.181.019

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đơn Dương

Địa chỉ: 129 đường 2 tháng 4, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

Điện thoại:0263.3847464                    Fax:0263.3847464

Email: ttvhttttdonduong@lamdong.gov.vn

GĐ: Nguyễn Văn Vinh

3847.464

0263.3703.133

PGĐ: Đặng Huệ Chí

3847.464

0974.003.300

PGĐ: Nguyễn Đăng Siêu

3847.464

0912.302.318

PGĐ: Đỗ Văn Mạnh

3847.464

0919.080.558

6. Huyện Đam Rông

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đam Rông

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3616160

Email: vhttdamrong@lamdong.gov.vn

TP: Bùi Tiến Viết

3616.160

02633.707.797

PTP: Nguyễn Văn Quang

3616.160

02633.907.723

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông

Địa chỉ: Thôn 1,  Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263. 3616024
Email: trungtamvhdamrong@gmail.com

GĐ: Hồ Xuân Hướng

3707.333

0902.914.234

PGĐ: Nguyễn Vi Xuân

3907.922

0918.525.294

PGĐ: Nguyễn Duy Hùng

3616.024

0938.015.013

7. Huyện Lâm Hà

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lâm Hà

Địa chỉ: Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, T. Lâm Đồng

Điện thoại:0263.3850429

Email: vhttlamha@lamdong.gov.vn

TP: Nguyễn Ngọc Tú

3850.429

02633.606.579

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lâm Hà

Địa chỉ: Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3850378

Email: ttvhttlamha@lamdong.gov.vn

            vanhoattlamha@gmail.com

GĐ: Bùi Mạnh Hiến

3851.100

0918.593.428

GĐ: Chế Phương Nam

 

0919.195.454

PGĐ: K’ Thế

3850.378

01634.140.966

PGĐ: Nguyễn Thị Thơm

3851.475

0976.351.737

8. Huyện Di Linh

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Di Linh

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:0263.3870413 - 0263.3767623

Email:vhttdilinh@lamdong.gov.vn

TP: Đinh Duy Truyền

3981.678

0908.809.765

PTP: Phạm Thị Yến

3767.623

0912.272.138

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Di Linh

Địa chỉ: 34 Đào Duy Từ, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3870320                      Fax: 063.3765162

Email: ttvhttttdilinh@lamdong.gov.vn

GĐ: Lê Hùng Cường

3870.320

0918.810.755

9. Huyện Bảo Lâm

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bảo Lâm

Địa chỉ:09 Nguyễn Tất Thành, TT. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3877070 - 0263.3877180

Email:vhttbaolam@lamdong.gov.vn

TP: Vũ Thị Thanh Lý

3877.070

0913.960.825

PTP: Mai Việt Hoa

3877.180

0911.721.079

PTP: Nguyễn Thiện

3877.180

0918.371.257

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bảo Lâm

Địa chỉ: Tổ 9 đường Lê Hồng Phong, TT. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm

Điện thoại: 0263.3877108                    Fax:0263.3960239

PGĐ PT: Nguyễn Văn Cư

3877.108

0965.003.189

PGĐ Phạm Ngàn

3877.108

0908.077.647

10. Huyện Đạ Huoai

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đạ Huoai

Địa chỉ:Thị trấn Mađagoui, H. Đạ Huoai

Điện thoại: 0263.3874458

Email: vhttdahuoai@lamdong.gov.vn

TP: Trần Tân

3874.458

0905.579.715

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Huoai

Địa chỉ: TDP  09  Hùng Vương,  TT. Mađagoui, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3874531

Email: ttvhttttdahuoai@lamdong.gov.vn

GĐ: Lê Hồng Hà

3874.531

0918.776.287

PGĐ: Võ Văn Lộc

 

0918.525.300

PGĐ: Trịnh Văn Khôi

 

0834.240.262

11. Huyện Đạ Tẻh

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: Tổ 1C, Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3880132

Email:vhttdateh@lamdong.gov.vn

PTPPT: Trần Viết Danh

3880.132

0947.838.803

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5B, Thị trấn Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng

Điện thoại:0263.3880340

Email:ttvhdateh@gmail.com

GĐ: Lê Quang Thiện

3883.345

0948.375.277

PGĐ: Quách Ngọc Hiếu

 

0918.910.501

PGĐ: Trịnh Thế Vang

 

0919.086.835

PGĐ: Phạm Công Tám

 

0919.052.520

12. Huyện Cát Tiên

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cát Tiên

Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát Tiên, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng

Điện thoại:0263.3884092 - 02633.890002

Email:vhttcattien@lamdong.gov.vn

TP: Trần Quốc Doanh

3905.908

0974.330.810

PTP: Nguyễn Sỹ Huệ

3884.092

0813.919.436

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Cát Tiên

Địa chỉ: Tổ dân phố 13, TT.Cát Tiên, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng

Điện thoại:0263.3884490 ; 3884060

Email: ttvhttcattien@lamdong.gov.vn

PGĐ: Lưu Văn Lịch

3884.490

0945.806.252

PGĐ: Nguyễn Thị Khánh Phương

3884.879

0946.438.929

PGĐ: Lê Ngọc Hóa

3885.393

0913.723.156

PGĐ: Đoàn Thị Thu Hằng

3890.070

0367.538.030