Cơ cấu tổ chức 

Lãnh đạo sở    

  

 Họ và tên

Chức vụ

ĐT Cố định 

ĐT Di động

 Nguyễn Thị Nguyên  Giám đốc  (063) 3827892  0909100881
 Nguyễn Thị Bích Ngọc  Phó Giám đốc  (063) 3533005  0918675592
 Nguyễn Anh Hùng  Phó Giám đốc  (063) 3824961  063 3989768
 Nguyễn Tiến Hải  Phó Giám đốc  (063) 3827891  0918752766

 

Các phòng ban 
 

STT 

Tên Phòng Ban 

Số nhân
viên 

Trưởng phòng 

Cố định 

 Di động

1

 Văn phòng - Tổ chức

11

Trần Mạnh Linh (063) 3822263 0918753311

2

 Thanh tra - Pháp chế

7

Phan Tuấn Anh (063) 3829697 0918361855

3

 Quản lý Văn hóa

5

Đỗ thị Bạch Như
(phụ trách)
(063) 3822168 0918675136

4

 Quản lý Thể dục Thể thao

5

Hoàng Thị Kim Hương (Phụ trách) (063) 3812285 0915846985

5

 Quản lý Du lịch

6

Hoàng Ngọc Huy (063) 3824377 0918564014

6

 Quản lý Di sản Văn hóa

4

Mai Viết Đảng  (063) 3541420 0918564014

7

Xây dựng nếp sống Văn hóa
và Gia đình

5

Trần Trường San (063) 3832963 0633700236

8

 Kế hoạch - Tài chính

5

Phan Thị Lệ Thi (063) 3533009 0918564014