Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm dành cho thí sinh 


I.      GIỚI THIỆU CHUNG

Giao diện đăng nhập phần mềm

Hiển thị thông tin thí sinh, danh sách môn thi, trạng thái môn thi(chưa thi, miễn thi, được thi) chờ giám thị mở đề

II.   NỘI DUNG – QUÁ TRÌNH THI

Thông tin phần thi, các nút chức năng, các câu hỏi, các phần trả lời

Quá trình thi, sau khi hoàn thành bài thi

Xem kết quả thi Các tin khác