MTTQ huyện, thành phố 

 

 

 

BAN THƯỜNG TRỰC  UỶ BAN MTTQVN

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐAM RÔNG

Số điện thoại: 06233.616 094

Email: mttqvndamrong@lamdong.gov.vn


 1.  

Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch

 1.  

Dương Tất Phong

Phó Chủ tịch

 1.  

Hoàng Thị Tuyển

UVTT

 1.  

Nguyễn Văn Nghĩa

UVTT

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CÁT TIÊN

Email: mttqvncattien@lamdong.gov.vn

Số điện thoại:02633.884 024

 

 1.  

Dương Hùng Cường

Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chủ tịch

 1.  

Phan Ngọc Quang

Phó Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Công Lục

UVTT

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN LÂM HÀ

Số điện thoại: 02633.850 322

Email: ubmttqvnlamha@lamdong.gov.vn

 

 1.  

Hoàng Sơn

Chủ tịch

 1.  

Khuất Thị Minh Hiền

Phó Chủ tịch

 1.  

Lương Thị Bích Hằng

Phó Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Trọng Ân

UVTT

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐẠ TẺH

Số điện thoại:02633.880 366

Email: mattrandateh@lamdong.gov.vn

mattrandateh@gmail. com

 

1.       


Nguyễn Văn Tuyên

Chủ tịch

2.       


Trần Viết Dũng

Phó Chủ tịch

3.       


Nguyễn Thị Loan

Phó Chủ tịch

4.       


Triệu Hùng Phong

UVTT

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN LẠC DƯƠNG

Số điện thoại:02633.839 013

Email:ubmttqlacduong@lamdong.gov.vn

 

 1.  

Trần Xuân Sáng

Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Duy Quốc

Phó Chủ tịch

 1.  

Cil Jim

Phó Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Thị Nguyệt

UVTT

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Số điện thoại: 02633.847 325

Email: ubmttqvndonduong@lamdong.gov.vn

ubmttqvndonduong@gmail.com

 

 1.  

Lê Đình Thủy

Chủ tịch

 1.  

Ya Tuân

Phó Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Văn Anh

Phó Chủ tịch

 1.  

Nguyễn T Thùy Linh

UVTT

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TP ĐÀ LẠT

Số điện thoại: 02633.822 370, Số fax: 02633.822 370

Email: ubmttqvndalat@lamdong.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Quang Hải

Chủ tịch

 1.  

Hồ Vũ Phong

Phó Chủ tịch

 1.  

Phạm Thị Hoa

Phó Chủ tịch

 1.  

Phan Minh Cảnh

UVTT

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN BẢO LÂM

Số điện thoại:02633.877 016

Email: ubmttqvnbaolam@lamdong.gov.vn

 

 1.  

Bùi Xuân Quý

Chủ tịch

 1.  

K’ Tré

Phó Chủ tịch

 1.  

Trần Đình Lạc

Phó Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Hữu Long

UVTT

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM VIỆT NAM

HUYỆN ĐẠ HUOAI

Số điện thoại:02633.874 358

Email: ubmttqdahuoai@lamdong.gov.vn

ubmttqdahuoai@gmail.com

 

 1.  

Nguyễn Quốc Phi

Chủ tịch

 1.  

Trần Văn Long

Phó Chủ tịch

 1.  

Trần Thị Liên

UVTT

 1.  

Nguyễn Thị Hoàng Phương

UVTT

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Số điện thoại:02633.841 799

Email:ubmttqvnductrong@lamdong.gov.vn

 

 1.  

Lê Công Tuấn

Chủ tịch

 1.  

Huỳnh Ngọc Phụng

Phó Chủ tịch

 1.  

Lê Tự Hùng

Phó Chủ tịch

 1.  

Trần Thị Hồng Phương

UVTT

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP BẢO LỘC

Số điện thoại: 02633.864 071

Email: ubmtbaoloc@yahoo.com

 

 1.  

Nguyễn Văn Khắc

Chủ tịch

 1.  

Lê Duẫn

Phó Chủ tịch

 1.  

Huỳnh Minh Chánh

Phó Chủ tịch

 1.  

Phạm Ngọc Huy Vũ

UVTT

 1.  

Dương Thị Ánh Nguyệt

UVTT

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN DI LINH

Số điện thoại:02633.870 325

Email: ubmttqdilinh@lamdong.gov.vn

 

 1.  

Nguyễn Văn Bính

Chủ tịch

 1.  

Hàng Dờng K’Chiến

Phó Chủ tịch

 1.  

Hoàng Xuân Hóa

Phó Chủ tịch

 1.  

Văn Siêu Ngọc

UVTT